Aktuálně

Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia

Praha 18.4.2016    Nová studie IDEA se zabývá diferenciací žáků základních škol a vlivem, jaký má tento fakt na sebedůvěru žáků, kteří u přijímacího řízení na víceletá gymnázia neuspěli, nebo se na víceletá gymnázia nehlásili. Ukazuje se, že odchod části třídního kolektivu do víceletých gymnázií negativně ovlivňuje sebevědomí žáků v matematice, a to zejména u dívek.

Přihlášky na osmiletá gymnázia přitom nepodávají nutně jenom nejchytřejší žáci, až polovina těch, kteří se na ně hlásí, má stejné matematické schopnosti jako jejich spolužáci. Hlavním faktorem, který ovlivňuje to, zda se žáci do přijímacího řízení nakonec přihlásí, jsou rodiče dětí, kteří samozřejmě chtějí pro své ratolesti to nejlepší. 

Více informací naleznete ve studii samotné:

Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia

Tisková zpráva o studii 18.4.2016

Autoři:

Miroslava Federičová

Výzkumy v oblasti ekonomie vzdělávání

Filip Pertold

Výzkumy v oblasti vzdělávání, aplikované mikroekonomii, veřejné ekonomice, trhu práce, školství a zdraví

 

 

 

Michael Smith

Výzkumy v oblasti vzdělávání, sociální stratifikaci a nerovností, ekonomické návratnosti vzdělávání a dovedností

 

 

 

 

MONITORING TISKU:

Průzkum: Děti, které se nehlásí na gymnázia, ztrácejí sebedůvěru iDNES.cz_Zprávy, 18.4.2016