Aktuálně

Tisková zpráva: Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Praha, 12. 5. 2016   Česká republika patří ke státům s nejštědřejším systémem daňové podpory rodin s malými dětmi. Jeden příklad za všechny: od 1. května se opět zvýšilo daňové zvýhodnění na 2. a 3. dítě. Diskuse o zavedení dalších nástrojů - nejen v podobě daňových úlev, ale i podpory v rámci důchodového pojištění či sociálních dávek – přitom zdaleka nekončí. Jak efektivní vlastně všechny tyto nástroje jsou? A dosáhnou na ně všechny české rodiny s malými dětmi?

Další z letošních studií think tanku IDEA při CERGE-EI podrobně analyzuje finanční nástroje, jakými stát podporuje české domácnosti s nezaopatřenými dětmi, zejména pak nástroje zdanění práce. Jejím cílem je přesně analyzovat přínos jednotlivých nástrojů, konkrétně vyčíslit jejich dopad a tím podpořit návrh takových změn, které vedou k nejefektivnější podpoře rodin s dětmi.

Český systém daňové podpory rodin s dětmi je v mezinárodním srovnání velmi štědrý. Jeho nástroje jsou pro rodiny s dětmi nemalým zdrojem příjmů,“ říká autor studie Jiří Šatava, výzkumník think tanku IDEA při CERGE-EI. „Ale má i podstatné nedostatky: udomácností s nezaopatřenými dětmi zvýhodnění plně využije přibližně polovina domácností, u rodin s nejmladším dítětem do 3 let dokonce jen jedna třetina. Navíc by systém měl být nastaven tak, aby více podporoval ženy k návratu k výdělečné činnosti,“ komentuje situaci Jiří Šatava.

Tři základní typy podpory

Stručně řečeno, finanční pobídka rodin s dětmi se děje skrze tři základní typy podpory: daňové, pojistné a dávkové.

Rozdíly v daňovém zatížení tvoří především tři formy zvýhodnění: 1) zvýhodnění za nezaopatřené dítě,což jeu daně z příjmu hlavní plošný nástroj podpory domácností s nezaopatřenými dětmi, 2) sleva za umístění dítěte -- pokud dítě navštěvuje mateřskou školu nebo zařízení předškolní péče, a konečně 3) sleva na nepracující manželku, která rovněž znamená významnou daňovou úlevu. 

Co se týče pojistných a dávkových podpor, tvoří je například zbavení povinnosti osoby na mateřské/rodičovské dovolené platit zdravotní a sociální pojištění, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, porodnéa další dávky.

Jen jedna třetina aneb Zlepšit pomoc neznamená plošně zvyšovat daňové slevy

Ačkoliv je český systém finanční podpory rodin s dětmi složen z různých nástrojů, hlavní úspora těchto rodin pochází především z daňových úspor, konkrétně z daňových slev a zvýhodnění. Ty však až dvě třetiny domácností s nejmladším dítětem do 3 let nejsou s to využít plně. Podíl domácností, které je plně využijí, roste u všech typů domácností spolu s příjmem. Jinými slovy: příjem až dvou třetin domácností s malými dětmi do tří let je natolik nízký, že všechny daňové odečty prostě nevyčerpají a nepřetaví ve zvýšení čistého příjmu.  Tato opatření tedy pro velkou část domácností nefungují jako nástroj na podporu rodin s dětmi, ač se za ně vydávají.

Nárůst daňového zvýhodnění na 2., 3. a další dítě, platný od letošního 1. května, není posledním připravovaným zvýhodněním: například v oblasti důchodového pojištění se připravuje diferenciace sazeb pojistného podle počtu nezaopatřených dětí, v oblasti sociálních dávek se rovněž diskutuje o navýšení. Aby diskutované nástroje lépe fungovaly jako podpora rodin s dětmi, nemělo by jít pouze o prosté zvyšování úlev a dávek nebo snižování pojistného. „Systém by například také měl podporovat zejména matky k dřívějšímu návratu k výdělečné činnosti. To sníží riziko jejich nezaměstnanosti v budoucnu, přispěje ke zvýšení jejich příjmů a tím i životní úrovně celé jejich rodiny,“ uzavírá Šatava.

Studie je dostupná volně ke čtení nebo stažení: Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému

Mediální ohlas na studii:

Více rodin nebude platit daně, za půl roku přijde další růst slev na děti. Výhodnější by bylo zajistit jesle, tvrdí ale odborníci Hospodářské noviny (titulní strana), Autorka: Markéta Hronová (12.5.2016)

Podpora rodin je v Česku nedostatečná, slevy pomáhají jen majetnějším Mladá fronta Dnes a iDnes, Autorka: Jitka Vlková (12.5.2016)

Daňová podpora rodin prý v Česku není plně využívána  E15 (12.5.2016)

Většině rodin jsou daňové slevy na děti k ničemu. Mají moc malé příjmy, tvrdí studie Lidovky.cz, ČTK (12.5.2016)

Daňová podpora rodin v ČR není plněě využívána, systém je přitom štědrý EuroZprávy.cz, ČTK (12.5.2016)