Aktuálně

Moderní vzdělávací metody

31. 1. 2018 Jaký vliv mají klasické a moderní výukové metody na studijní výsledky žáků? A přispělo by rozšíření moderních metod k větší motivaci, sebedůvěře a radosti žáků z učení? V Česku je pro používání moderních metod velký prostor, protože dle mezinárodních srovnání patří k zemím, kde dominuje klasická frontální výuka.

Více: Moderní vzdělávací metody

 
 

Co skrývají známky na vysvědčení?

31.1.2018 Proč dosahují v Česku dívky a chlapci rozdílných studijních výsledků?

Více: Co skrývají známky na vysvědčení?

 
 

An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

18. 1. 2018 New web tool that offers interactive comparison of selected countries´academic publication output in terms of the quantity of articles and their influence, inferred from the academic influence level of the journals they are published in.

Více: An International Comparison of Academic Publication Output and its Influence in Selected Countries

 
 

Tvorba politiky ve střední a východní Evropě

10. 1. 2017 Veřejné orgány v postsocialistických zemích sbírají množství údajů o občanech a firmách, nicméně tyto administrativní údaje se zřídka využívají pro výzkum nebo při tvorbě politiky. Tato analýza zkoumá právě důvody tohoto jevu a nastiňuje doporučení na efektivnější využívání administrativních údajů při vytváření důkazů pro tvorbu politiky.

Více: Tvorba politiky ve střední a východní Evropě

 
 

Růst disponibilních příjmů domácností

20.12.2017 Nová studie zkoumala, jak si české domácnosti polepšily od vstupu do EU a kolik peněz prochází jejich peněženkami.

Více: Růst disponibilních příjmů domácností