Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu

Aktuálně

Trendy a příčiny odchodů do důchodu v ČR

Think-tank IDEA při CERGE-EI vydává novou odbornou studii týkající se mezinárodního empirického srovnání věku odchodu do důchodu a zaměstnanosti různých demografických skupin. Studie byla poprvé oficiálně představena na veřejnosti a odborné obci dne 18.6.2015. V článku máte možnost si studii přečíst a shlédnout videozáznam z její prezentace.

Celou studii si můžete přečíst zde.
 

Videozáznam z prezentace studie můžete shlédnout zde: 

Videozáznam diskuse je ke shlédnutí zde:


ANOTACE: 

V Česku je široce rozšířen názor, že odchody do starobního důchodu jsou motivovány především zhoršující se zdravotní a psychickou kondicí stárnoucích lidí a situací na trhu práce. Zjištění prezentované studie ukazují, že tyto vlivy nejsou jediné a zdaleka ne tak významné. Ačkoliv starší ročníky české populace stále nedosahují zdravotní a psychické kondice řady vyspělejších severských a západoevropských zemí, situace se zřetelně zlepšuje. Češi odcházejí do důchodu buď předčasně, hlavně však v okamžiku dosažení zákonného důchodového věku, a to přesto, že mnoho z nich je stále mentálně i fyzicky svěží a schopno nadále efektivně vykonávat své zaměstnání.