Aktuálně

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019

23. 8. 2019 Konference Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál...

II. ročník

Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019: Inovační strategie 2019-2030 aneb jednou budem dál ...

26. 9. 2019, 9:30 - 17:00 hod., CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Cílem konference je představit a diskutovat témata související s veřejnou politikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Tento rok je hlavním tématem nově schválená Inovační strategie ČR 2019-2030, a to z různých úhlů pohledu.

Dopolední blok tvoří tři hlavní přednášky, po kterých bude následovat panelová diskuse s přednášejícími a pozvanými hosty. Odpolední část bude rozdělena do dvou paralelních sekcí. Příspěvky se týkají specifických oblastí, například ochrany duševního vlastnictví, spolupráce s aplikační sférou, výzkumných infrastruktur či strategického rozvoje výzkumných organizací.

Příspěvky budou publikovány ve formě odborného článku ve sborníku z konference. Sborník s vlastním ISBN bude vydán k datu konání konference.

 
PRO PODROBNOSTI O PROGRAMU KONFERENCE KLIKNĚTE SEM

alevia, s.r.o.

IDEA při CERGE-EI

Technologické centrum AV ČR (TC AV)

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES)

Tertiary Education & Research Institute (TERI)