Page 11 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 11

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Graf 3: Dopady pandemie podle přítomnosti dětí v domácnosti (Výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti u mužů – 3a a u žen – 3b)
Graf 3 a)
Graf 3 b)
Pozn. Vzorek 1 964 respondentů. Vertikální čáry ukazují 95% interval spolehlivosti odhadu.
Přestože náš výzkum nedokáže identifikovat konkrétnější důvod tohoto genderového rozdílu, jedním z hlavních důvodů může být nerovné rozdělení péče o děti v rodinách. V souvislosti s uzavřením základních a mateřských škol totiž strmě narostl čas strávený
  9
   9   10   11   12   13