Page 13 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 13

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Graf 4: Dopady pandemie na duševní zdraví podle věku
(Výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti v populaci)
Pozn. Šest věkových kategorií. Vzorek 1 964 respondentů.
Přestože jsou tyto rozdíly v efektech napříč generacemi možná neočekávané, shodují se s poznatky z nedávných studií provedených v USA a Velké Británii (Banks a Xu 2020, McGinty a kol. 2020). Přesné důvody toho, proč měla pandemie výrazně negativnější dopad na duševní zdraví mladší populace a z čeho pramení větší odolnost starších lidí, však zatím nejsou objasněny. Možné vysvětlení je, že starší generace nečelí některým obvyklým výzvám mladší generace, jako jsou obavy o ztrátu zaměstnání a důsledky výpadku příjmů, či jak skloubit péči o děti a obživu. Mladší ročníky navíc zažívají zásadnější změnu životního stylu, zejména ve společenském životě, když ze dne na den ztratili možnost setkávat se s ostatními lidmi.
Ekonomické dopady
Jdou negativní dopady pandemie na duševní zdraví ruku v ruce s negativními efekty na příjem domácností? Zatímco příjmová situace některých domácností se v podstatě téměř nezměnila, řadě domácností vypadly během sledovaného období téměř veškeré příjmy. Podíl domácností, které uvedly v některé z vln našeho výzkumu alespoň nějaký propad příjmů, je velmi vysoký a dosahuje 70 %. Z toho 40 % domácností alespoň v jedné z vln dotazování uvedlo, že se jim propadly příjmy o více než 30 % úrovně před pandemií.
 11   11   12   13   14   15