Page 12 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 12

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 péčí o děti. Péče o děti byla v mnohem větší míře zajišťována matkami, které daleko častěji využívaly možnost dočasného placeného uvolnění z práce známé jako ošetřovné.15 I proto zřejmě došlo k nižšímu růstu počtu nezaměstnaných žen než mužů (viz přehledy IDEA o vývoji nezaměstnanosti).16 Ve 2. vlně uvedlo 60 % zde zkoumaných žen s dětmi do 18 let, že v posledních dvou týdnech vůbec nevykonávaly své zaměstnání, oproti 29 % mužů. Přítomnost dětí však nedokáže vysvětlit celý genderový rozdíl v propadu duševního zdraví. Dalšími faktory může být i větší ekonomický dopad krize na ženy, které jsou častěji zaměstnány v odvětvích, která byla více zasažena karanténními opatřeními (služby, maloobchod, pohostinství, cestovní ruch). Ženy také méně často uvádí, že jsou nadále schopny vykonávat svou hlavní obživu z domova prostřednictvím práce na dálku (Menzl a Miotto 2020).
Věk respondentů
Další zajímavé zjištění je, že ke zhoršení duševního zdraví došlo během pandemie zejména u mladších respondentů. Naopak u kategorie seniorů, tedy u skupiny, která je zdravotně ohrožena novým koronavirem mnohem více, sledujeme propad duševního zdraví jen minimální. Zde je nutno uvést, že v našem případě se jedná o online šetření, a vzorek je tedy reprezentativní jen pro populaci spřístupem kinternetu. Naše výsledky proto nemohou popsat dopad pandemie a karanténních opatření na duševní stav starších lidí bez přístupu k internetu.
Graf 4 ukazuje dopady pandemie na duševní zdraví podle věku respondentů. V kategorii mladých lidí mezi 18 a 24 lety vidíme, že s vypuknutím pandemie vykazuje příznaky přinejmenším středně těžké deprese či úzkosti až 36 % respondentů. Oproti tomu v kategorii nad 65 let věku tyto příznaky vykazuje 13 % respondentů. Je však nutné zmínit, že i v době před pandemií vidíme trojnásobný rozdíl v příznacích napříč těmito kategoriemi. Ostatní věkové kategorie byly a jsou zasaženy více než senioři, ale méně než respondenti z nejmladší věkové kategorie. Tyto kategorie navíc v čase konvergují ke kategorii seniorů. V poslední vlně dotazování v půlce června 2020 u těchto ostatních skupin vidíme příznaky přibližně u 10 % respondentů. U mladých respondentů však vidíme mnohem pomalejší zlepšování duševního zdraví. I v poslední vlně tato skupina vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti 25 %.
15 Oficiální název dávky je ošetřování člena rodiny.
16 Viz https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/Nezamestnanost_v_dobe_covid-19_cerven.pdf
    10   10   11   12   13   14