Page 14 - IDEA Dusevni zdravi covid-19 cervenec 2020 22
P. 14

DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ IDEA 2020
 Je zajímavé, že procentní změny příjmů jsou identické napříč všemi příjmovými skupinami.
Výpadky příjmu se ukazují jako silný prediktor zhoršení duševního zdraví (viz Graf 5). Téměř třetina respondentů z domácností, jejichž příjmy se propadly o více než 50 % příjmů před krizí, zaznamenala ve 2. vlně na přelomu března a dubna příznaky přinejmenším středně těžké deprese či úzkosti. V domácnostech, které nezaznamenaly žádný výpadek příjmů, vidíme příznaky duševních potíží v této době u 10 % respondentů. Rozdíly v příznacích napříč skupinami různě zasaženými výpadkem příjmů se v čase mírně snižovaly, ale zůstávají výrazné i v červnu 2020. I v poslední vlně sběru vidíme příznaky stále u 14 % respondentů ze skupiny s nejvyšším propadem příjmů. Domácnosti bez výpadku příjmů či s výpadkem příjmů na nejvýše 70 % výše příjmů před pandemií vykazují ve stejné době příznaky duševních potíží u 7 % respondentů, tedy na úrovni před pandemií. Podobné zhoršení duševního zdraví vidíme i u respondentů, kteří zaznamenali jakoukoliv změnu ve své pracovní pozici, ne nutně jen propad financí.
Graf 5: Dopady pandemie na duševní zdraví podle propadu příjmů
(Výskyt příznaků minimálně středně těžké deprese či úzkosti, podle maximální výše uvedeného propadu příjmů domácnosti oproti příjmu před pandemií)
Pozn.: Čtyři kategorie. Vzorek 1 962 respondentů.
 12
   12   13   14   15   16