Page 13 - IDEA Gender dopady covid-19 cerven 21
P. 13

ODLIŠNÉ DOPADY COVID-19 NA MUŽE A ŽENY V ČESKU IDEA 2020
 navíc vezmou větší část ženy. Zadruhé, pokud se rodiče musí rozhodnout, který z nich má omezit práci, aby si udělal čas a mohl nést dodatečnou zátěž spojenou s péčí o děti, mohou vzhledem k průměrně nižším výdělkům žen dospět k závěru, že práce muže je „hodnotnější“, a proto by ji neměl tolik omezovat. Kromě toho typicky slabší vyjednávací pozice mnoha žen v rámci domácnosti a tradiční genderové normy mohou znamenat, že další potřeba péče o děti je považována za „ženskou práci“, které se mají ujmout ženy. A konečně také děti samotné mohou vyhledávat více pozornosti od toho rodiče, se kterým jsou zvyklé trávit více času. Na základě prvních empirických důkazů z počátečních týdnů v průběhu covid-19 v USA, ve Spojeném království a v Německu ukazuje Adams-Prassl et al. (2020), že matky pracující z domova tráví více než jednu hodinu denně navíc péčí o děti a více než 20 minut navíc domácím vzděláváním v porovnání s otci, kteří pracují z domova.
Ze všech těchto důvodů je pravděpodobné, že a) ženy nesou větší část zátěže spojené s péčí o děti navíc, která je vyvolána uzavřením škol a dalších zařízení pro péči o děti, a b) více ubírají z času věnovaného práci, aby se mohly o děti starat, čímž ztrácejí větší část svého výdělečného potenciálu. Tyto závěry lze podepřít, když se opět podíváme, v jaké míře mohou muži a ženy pracovat z domova. Mezi rodiči dětí mladších 18 let uvádí 30,4 % mužů a 20,5 % žen, že během krize covid-19 mohou pracovat z domova. Tento rozdíl je větší než rozdíl mezi všemi muži a ženami, tj. 25,7 % a 21,3 %, který uvádíme výše. V rodinách s dětmi je tedy ještě pravděpodobnější, že muž může pokračovat ve své práci, zatímco žena ne, což vede k tomu, že ženy přebírají větší část péče o děti navíc.
Dopad uzavření školských a předškolních zařízení na schopnost pokračovat v práci během krize covid-19 je ještě výraznější v domácnostech rodičů samoživitelů – v České republice se jedná o 13 % všech domácností s dětmi a 4,2 % všech domácností obecně (s dětmi nebo bez dětí). V 77 % těchto domácnostech rodič samoživitel pracuje a v 90 % z nich je tímto rodičem žena. 10 Pracující rodiče samoživitelé uvádějí, že péči o děti věnují 4,1 hodiny denně (jen s malým rozdílem mezi muži a ženami). Jak zmiňujeme výše, v průměrné rodině nutná péče o děti navíc představuje 20 hodin, což pro tyto domácnosti samoživitelů, v jejichž čele stojí v drtivé většině ženy, povede k obzvlášť velké ztrátě času zbývajícího na práci a potažmo i ztrátě příjmu.
Pravděpodobně větší snížení pracovní doby, které ženy budou muset kvůli covid-19 podstoupit, neznamená jen dočasnou ztrátu výdělku, ale pravděpodobně v důsledku přerušení profesní dráhy bude mít negativní vliv i na budoucí výdělky. Pokud zůstanou
10 Průzkum životních podmínek v České republice, (SILC), 2018 11
 
   11   12   13   14   15