Page 16 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 16

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Graf 7: Souhlas s přijímáním uprchlíků a postoje respondentů (data za všechna šetření v roce 2022, pouze první dvě vlny jsou významně odlišné) Pohlaví \[základ = Muž\] Žena Dosažené vzdělání \[základ = S maturitou\] Bez maturity VŠ Vlna šetření \[základ = Ostatní vlny\] První vlna po začátku války Druhá vlna po začátku války Považuje Ukrajince za dobře začleněné do české společnosti Očekává negativní dopady migrační vlny Očekává pozitivní dopady migrační vlny Potíže s cenami energií \[základ = Bez obtíží\] S většími obtížemi S menšími obtížemi Zná Ukrajince v Česku \[základ = Nezná\] Ano – osobně (přítel, příbuzný, kolega) Ano – jen povrchně (např. paní na úklid, soused) Rozhodně považuje ruskou agresi za příčinu války Podíl Ukrajinců v regionu před válkou -6,8 -3,5 26, 26,5 % osob v základní kategorii souhlasí s přijímáním válečných uprchlíků.   5%        +7,4  -13,0 +5, 3 +8,3 +21,6             -7,0 Lidé, kteří + 14,8 považují Ukrajince  -2,1 +5,5 za integrované do české společnosti, souhlasí s přijímáním o 21,6 p.b. častěji. +5,9 +23,5 -0,4                       10 % 50 % Statisticky významný rozdíl Nevýznamný rozdíl 20 % 30 % 40 % Podíl souhlasících s přijímáním  Někteří respondenti v podzimních šetřeních roku 2022 uvedli, že někoho z jejich rodiny migrační vlna přímo negativně zasáhla (například ve školách nebo na trhu práce; jednalo se o 22% respondentů). V jejich případě byla ochota přijímat válečné uprchlíky o 9,4 procentních bodů nižší. Tito respondenti však často vykazovali nižší ochotu přijímat uprchlíky již v prvních vlnách šetření a pokles jejich ochoty byl jen mírně výraznější než u ostatních respondentů. Je tedy možné, že respondenti již na začátku války očekávali, že přistěhovalci mohou mít negativní dopad právě na ně, a skutečně se tak stalo. Další možnou interpretací je, že se jednalo o jedince od počátku méně vstřícné vůči uprchlíkům, kteří následně častěji vnímají interakce s nimi spojené jako osobně se negativně dotýkající. 14 


   14   15   16   17   18