Page 20 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 20

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Graf 11: Souhlas s přijímáním uprchlíků a obtíže s vysokými cenami energií (vývoj v průběhu roku 2022) 59,8 % 47,5 %            41,2 % Lidé jsou bez obtíží v důsledku vysokých cen energií výrazně vstřícnější ohledně přijímání uprchlíků.  Pokles souhlasu s přijímáním do konce roku 2022 byl podobný ve všech skupinách. 44,8 %                  Lidé s největšími obtížemi také nejméně často souhlasí       34,0    s přijímáním uprchlíků. %          28,3 %             60 55 50 45 40 35 30 25 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 Bez obtíží 2022/7 2022/8 2022/9 2022/12             Datum šetření Menší obtíže 2022/10 2022/11 Větší obtíže  3.5. Subjektivní geopolitická interpretace příčin války Vnímání Ruska a ruské agrese jako příčiny války je nejsilnějším prediktorem souhlasu s přijímáním uprchlíků. Tento souhlas je tedy do velké míry projevem geopolitických názorů, nikoli pouze postojem vůči Ukrajincům samotným. V tomto je zcela zásadní role médií a dalších informačních zdrojů, které mohou formovat názory a postoje respondentů, a tím také ovlivňovat míru souhlasu s přijímáním uprchlíků. Graf 12 srovnává ochotu přijímat uprchlíky těmi, kteří silně souhlasí, že válka na Ukrajině je důsledkem nevy- provokované ruské agrese, oproti ostatním respondentům. Graf 12: Souhlas s přijímáním uprchlíků a vnímání ruské agrese (dvě skupiny respondentů dle míry souhlasu s tvrzením: „Válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska proti suverénnímu státu.“) 72,8 %   64,2 %        38,0 % Subjektivní interpretace geopolitických událostí má zásadní roli: rozdíl v souhlasu s přijímáním mezi skupinami je na konci roku 44 procentních bodů.             20,3 %       70 60 50 40 30 20 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 Datum šetření 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12       Silný souhlas Slabý souhlas až nesouhlas  18 Podíl souhlasících s přijímáním Podíl souhlasících s přijímáním uprchlíků (%) uprchlíků (%) 


   18   19   20   21   22