Page 21 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 21

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Názor respondentů na příčinu války se v průběhu celého roku 2022 příliš neměnil. Mírně se zvětšila pouze skupina, která rozhodně nesouhlasí s tím, že by válka na Ukrajině byla důsledkem nevyprovokované ruské agrese: růst ze 7 % záhy po vypuknutí války na 10 % v září 2022 (Graf 13). V poslední listopadové vlně šetření tato otázka již nebyla zahrnuta. Graf 13: Názor na příčinu války (odpovědi na škále 0 = rozhodně souhlasím, 10 = rozhodně nesouhlasím s tvrzením „Válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska proti suverénnímu státu.“)         27,5 %     Více než čtvrtina osob s tvrzením rozhodně souhlasí.             Jen malá část osob s tvrzením rozhodně nesouhlasí. 32,0 % 6,7 %    28,1 % 35,2 % 8,5 %                    27,0 % 36,5 % 6,7 %      24,9 % Přibližně třetina osob není ohledně tvrzení rozhodnuta. 37,2 % 10,2 %              29,7 % 34,5 % 9,7 %       9. 3. 2022 26. 4. 2022 31. 5. 2022 26. 7. 2022 27. 9. 2022 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %    Podíl respondentů Rozhodně souhlasím Rozhodně nesouhlasím  Detailněji se vlivu médií a souvislosti s postoji vůči ukrajinským uprchlíkům věnuje jedna z dalších částí studie. 19 


   19   20   21   22   23