Page 25 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 25

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Je patrné, že přímý negativní dopad souvisí s výrazně větším posunem názorů směrem k negativnímu hodnocení. Dopady migrační vlny na respondenty byly zjišťovány až v zářijové vlně, přesto změna v názorech proběhla především během prvních tří měsíců války, je tedy možné, že negativní dopad na život respondentů měl dlouhodobější charakter. Podle šetření v ukrajinských rodinách realizovaném PAQ Research (Prokop a kol., 2023a) se od léta do konce roku 2022 výrazně zlepšilo začlenění ukrajinských dětí do českých škol: zatímco v červnu navštěvovalo české základní školy 55 % dětí ukrajinských uprchlíků, na konci roku to bylo již 90 %. Pro děti v předškolním věku se zapojení do mateřských škol zvýšilo z 33 % na 65 % a pro studenty středních škol ze 17 % na 46 % (zde je stále častá také distanční výuka ukrajinských škol). Byť data ukazují, že se integrace ukrajinských dětí do českých škol mezi červnem a prosincem 2022 zásadně zlepšila, hodnocení české veřejnosti tento posun nereflektuje. Jak ukazuje Graf 18, na konci května ’22 považovalo 36,9% respondentů Ukrajince za nezačleněné do českých škol, oproti tomu 37,5% respondentů je považovalo za dobře integrované. Na konci listopadu ’22 to bylo 37,9 % resp. 37,1 % respondentů. Graf 18: Vývoj pohledu na integraci ukrajinských dětí do českých škol (odpověď na otázku „Jsou ukrajinské děti dobře začleněné do českých škol?“)    7,2 % 19,9 % 26,3 % 35,2 % 11,5 %   11,5 % 21,5 % 28,4 % 31,1 % 7,6 %   13,4 % 23,5 % 25,5 % 31,4 % 6,1 %   12,9 % 22,0 % 26,9 % 31,8 % 6,4 %   13,7 % 20,1 % 26,4 % 33,1 % 6,7 %             13,1 % 24,8 % Integrace ukrajinských dětí do českých škol se na podzim oproti létu výrazně zlepšila, postoj veřejnosti však tuto změnu neodráží. 25,1 % 30,0 % 7,1 %           9. 3. 2022 26. 4. 2022 31. 5. 2022 26. 7. 2022 27. 9. 2022 29. 11. 2022 0 % 20 % Určitě ne 40 % 60 % 80 % Určitě ano 100 %  Podíl respondentů Spíše ne Nevím Spíše ano   Pohled veřejnosti tedy neodráží poměrně velký pokrok, který při začleňování dětí uprchlíků do českých škol proběhl. 23 


   23   24   25   26   27