Page 27 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 27

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  české společnosti s podobným chováním ve vztahu ke zpravodajským zdrojům30. Hlavní dimenzí je udávaná četnost sledování zpráv v médiích. Zároveň také dochází k detailnější, kvalitativní diferenciaci mezi některými skupinami. Jsou uvedeny přibližné podíly jednotlivých segmentů v české populaci, nejedná se však o jednoznačná vymezení, ale spíše o převažující tendence s neostrými hranicemi. • Všestranní (18%): Respondenti, kteří udávají velmi časté sledování všech dostupných zpravodajských zdrojů (soukromé i veřejnoprávní televize, tištěná i internetová média, YouTube, zahraniční servery, Parlamentní listy nebo odkazy z emailových zpráv). • Tradiční (23%): Respondenti sledující zprávy především ve veřejnoprávních médiích (Česká televize a Český rozhlas; několikrát týdně nebo častěji) a na hlavních publicistických webech (iDNES, Novinky, Aktuálně, Hospodářské noviny). • Internetoví (20 %): Respondenti sledující zpravodajské weby a veškeré další zdroje dostupné přes internet. Nejčastěji se jedná o hlavní zpravodajské weby, ale relativně časté jsou i ostatní digitální zdroje včetně YouTube, dalších zpravodajských webů, odkazů z emailů od známých, zahraničních serverů i Parlamentních listů. Tištěná média prakticky nečtou. • Příležitostní (9 %): Pouze občas sledující zpravodajství v televizi (více v soukromých než ve veřejnoprávních médiích), v rádiu nebo na hlavních zpravodajských webech. Příležitostně sledují zprávy i z jiných zdrojů, bez konkrétních preferencí – z tištěných médií, z webových zdrojů nebo od známých (zpravidla méně než jednou týdně). • Ignorující (30 %): Zprávy sledující jen velice málo (přibližně jednou týdně nebo méně, nejčastějším zdrojem jsou komerční televize (Nova, Prima, Barrandov). Zřídka mohou sledovat i veřejnoprávní zdroje, hlavní zpravodajské weby nebo odkazy od známých a YouTube, ale četnost sledování je téměř u všeho nejnižší v porovnání s ostatními skupinami. Skupiny Všestranní a Ignorující jsou charakterizovány především četností sledování zpráv. Rozdíly mezi skupinami Tradiční, Internetoví a Příležitostní jsou spíše kvali- tativní a četnost sledování zpráv je u nich obdobná. 30 Tyto segmenty byly určeny pomocí analýzy latentních tříd na základě odpovědí na 12 otázek zjišťujících četnost sledování různých zpravodajských zdrojů. Jedná se o statistickou metodu, která pro zadaný počet tříd automaticky navrhne nejvhodnější rozdělení do skupin podle podobností a rozdílů v odpovědích respondentů. Otázky v šetření zahrnovaly tyto zpravodajské zdroje: komerční televize (Nova, Prima, Barrandov), veřejnoprávní média (Česká televize, Český rozhlas), deníky (Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Deník, MF Dnes), deníky (Blesk, Aha), Týdeníky (Respekt, Reflex, Týden, Téma nebo jejich webové verze), rádia (Impuls, Frekvence 1, Evropa 2), zpravodajské weby (iDNES, Novinky, Aktuálně, Hospodářské noviny), zpravodajské weby (Echo24, Deník N, Deník Referendum, Forum 24), Parlamentní listy, zahraniční servery a média (BBC, CNN, NY Times apod.), zprávy nebo odkazy na zprávy, které chodí do mailu od známých, YouTube.  25 


   25   26   27   28   29