Page 26 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 26

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023        Dílčí pokroky v integraci Ukrajinců nastaly také v dalších oblastech (Prokop a kol., 2023b) – od léta do konce roku 2022 narostl podíl pracujících Ukrajinců ze 43 % na 51 %. Zároveň zaměstnavatelé hodnotí zkušenosti se zaměstnáváním uprchlíků velmi pozitivně: 87 % zaměstnavatelů má dobrou zkušenost, pouze 8 % uvádí negativní zkušenosti (Klimešová, Chrudimská a Vomáčka, 2023). Za bariéry při zaměstnávání uprchlíků považují nejistotu ohledně jejich setrvání v České republice, a především nedostatečnou znalost češtiny, ačkoli i ta se mezi uprchlíky v průběhu roku mírně zlepšila. Na začátku léta se v běžných situacích domluvilo pouze 16 % uprchlíků (a dalších 31 % umělo česky alespoň několik vět), v listopadu/prosinci 2022 to bylo 27 % uprchlíků (a k tomu dalších 36 % bylo schopno použít několik vět; Prokop et al., 2023b).      Klíčová je tedy otázka, jakým způsobem se postoje české veřejnosti k uprchlíkům formují a co je ovlivňuje. Výše shrnutá zjištění ukázala, že postoj české veřejnosti k ukrajinským uprchlíkům do velké míry odráží subjektivní interpretaci geopolitických událostí. Například zda za hlavní příčinu války považují nevyprovokovanou ruskou agresi. Tato poměrně subjektivní interpretace úzce souvisí s informačními zdroji, které lidé sledují a využívají. Vhled do této oblasti nabízí následující část studie. 5. Mediální chování a vnímaná příčina války Ministerstvo vnitra České republiky (2023) upozorňuje, že po skončení koronavirové epidemie se dezinformační média zaměřila také na válku na Ukrajině. Mnoho z nich sledovalo především prokremelskou linii a na sociálních sítích působí zkušení konspi- rátoři s vysokou sledovaností, kteří mnohdy vzájemně soupeří o příznivce a k mobilizaci používají témata s radikalizačním potenciálem. Válka na Ukrajině, pomoc ukrajinským uprchlíkům a energetická krize k takovým tématům nepochybně patří. V rámci šetření PAQ Research byli respondenti dotazováni, jaké zpravodajské zdroje sledují a jak často.29 Na základě těchto odpovědí je možné identifikovat několik segmentů 29 Tuto část šetření realizoval PAQ Research ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a za jejich svolení k využití dat také děkujeme.  24 


   24   25   26   27   28