Page 30 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 30

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 pravděpodobnější33, že daný jedinec považuje nevyprovokovanou ruskou agresi za hlavní příčinu války ve srovnání se středoškolsky vzdělaným mužem, který nemá potíže s vysokými cenami energií, nezná Ukrajince žijící v Česku a zprávy prakticky nesleduje). Graf 20: Model pravděpodobnosti vnímané příčiny války (pravděpodobnost silného souhlasu s tvrzením „Válka na Ukrajině je důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska proti suverénnímu státu.“)  -11,4 Muž s maturitou, bez obtíží s cenami energií, který nezná Ukrajince v ČR a nesleduje zprávy, považuje ruskou agresi za hlavní příčinu války s pravděpodobností 38,1 %.  1%      -12,7 -9,4 -6,8 38,  +4,4 +8,4 +11,9  -0,5 +1,5 Mezi osobami sledujícími veřejnoprávní média a zavedené internetové deníky výrazně převažuje vnímání nevyprovokované ruské agrese jako hlavní příčiny války.  +2,0            -1,6 -1,7  + 2,5 +23,5    Pohlaví \[základ = Muž\] Žena Dosažené vzdělání \[základ = S maturitou\] Bez maturity VŠ Vlna šetření \[základ = Ostatní vlny\] První vlna po začátku války Druhá vlna po začátku války Potíže s cenami energií \[základ = Bez obtíží\] S většími obtížemi S menšími obtížemi Zná Ukrajince v Česku \[základ = Nezná\] Ano – osobně (přítel, příbuzný, kolega) Ano – jen povrchně (např. paní na úklid, soused) Podíl Ukrajinců v regionu před válkou Sledování zpravodajských zdrojů \[základ = Ignorující\] Všestranní Tradiční Internetoví Příležitostní                     20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Podíl rozhodně považujících ruskou agresi za hlavní příčinu války Statisticky významný rozdíl Nevýznamný rozdíl  Mediální chování můžeme zahrnout i do základního odhadu pravděpodobnosti souhlasu s přijímáním z Grafu 6, takto rozšířený odhad uvádí Graf 21. Lidé, kteří pravidelně sledují zprávy, skutečně významně častěji souhlasí s přijímáním válečných uprchlíků. Tento rozdíl je největší u Tradičních, kteří sledují především veřejnoprávní zdroje (s přijímáním souhlasí o 14,5 procentních bodů častěji). Výrazný je ale i u dalších skupin, které sledují zprávy často, přibližně o 8 procentních bodů častěji souhlasí s přijímáním Všestranní a Internetoví. 33 Koeficient u podílu Ukrajinců žijících v regionu před válkou vyjadřuje změnu pravděpodobnosti při zvýšení zastoupení Ukrajinců o 1 procentní bod. 28 


   28   29   30   31   32