Page 31 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 31

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Graf 21: Souhlas s přijímáním uprchlíků a mediální chování Pohlaví \[základ = Muž\] Žena Dosažené vzdělání \[základ = S maturitou\] Bez maturity VŠ Vlna šetření \[základ = Ostatní vlny\] První vlna po začátku války Druhá vlna po začátku války Potíže s cenami energií \[základ = Bez obtíží\] S většími obtížemi S menšími obtížemi Zná Ukrajince v Česku \[základ = Nezná\] Ano – osobně (přítel, příbuzný, kolega) Ano – jen povrchně (např. paní na úklid, soused) Rozhodně považuje ruskou agresi za příčinu války Podíl Ukrajinců v regionu před válkou Sledování zpravodajských zdrojů \[základ = Ignorující\] Všestranní Tradiční Internetoví Příležitostní -8,8 24, 6% +6,5 +10,3 Muž s maturitou, bez obtíží s cenami energií, který nezná Ukrajince v ČR a nesleduje zprávy, souhlasí s přijímáním uprchlíků s pravděpodobností 24,6 %.        -4,1 +11,9  Skupiny sledující zprávy častěji souhlasí s přijímáním uprchlíků, nejsilnější souvislost je u osob sledujících tradiční média (o 14,5 p.b.) -10,5 -6,4 +7,8  +6,3  +35,1  -0,7     +8,4    +14,5  +7,5 +3,5                      10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Podíl souhlasících s přijímáním Statisticky významný rozdíl Nevýznamný rozdíl  Výsledky doplňují předchozí zjištění, že nesouhlas s přijímáním uprchlíků do velké míry představuje obavy a strach z neznámého. Lidé, kteří nějaké Ukrajince znají nebo mají lepší informace ze zpráv, souhlasí s přijímáním uprchlíků častěji. Proto je důležité neopomíjet informační rozměr války a uprchlické krize a podporovat kvalitní informovanost veřejnosti. Ministerstvo vnitra ČR (2023) upozorňuje na působení různých dezinfor- mačních médií a konspirátorů v online prostoru a naše výsledky toto upozornění také podporují: sledování internetových zdrojů bez diferenciace podle kvality je asociováno sčastějším zastáváním kontroverzních názorů. Oproti tomu lidé sledující převážně veřejnoprávní média a zavedené internetové deníky výrazně častěji považují nevyprovokovanou ruskou agresi za hlavní příčinu války a jsou otevřenější k přijímání uprchlíků. Odklon od tradičních médií u některých skupin může částečně souviset s nedůvěrou vůči vládě a někdy i vůči dalším společenským institucím. 29 


   29   30   31   32   33