Page 8 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 8

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Jen do konce března 2022 udělila Česká republika status tzv. dočasné ochrany přibližně 250 tisícům uprchlíků z Ukrajiny (viz Graf 1), ke konci roku 2022 se již jednalo o více než 430 tisíc uprchlíků5. Struktura příchozí populace byla výrazně odlišná od dřívější ukrajinské menšiny v ČR – před válkou představovali v ukrajinské menšině 57,1 % muži. Mezi nově příchozími bylo mužů jen 37,2 % a do tohoto počtu jsou zahrnuti také nedospělí chlapci přicházející se svými matkami. Podobnou strukturu uprchlíků z Ukrajiny dle pohlaví uvádí také Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR, 2022) v dalších zemích. Navíc doplňuje, že se zpravidla jedná o osoby s vyšším než průměrným vzděláním na Ukrajině6. Z větších evropských zemí přijala ČR do konce roku 2022 nejvyšší počet uprchlíků v přepočtu na populaci země. Zatímco v ČR to bylo 45 uprchlíků na tisíc obyvatel během roku 2022, sousední Polsko 41 a Slovensko 20. Počet ukrajinských válečných uprchlíků připadající na tisíc obyvatel větších evropských zemích ukazuje Graf 2. Graf 2: Počet ukrajinských uprchlíků ve vybraných evropských zemích7 (vyjádřeno v přepočtu na tisíc obyvatel)    41,4           8,5 7,3 7,1 6,8 5,8 5,7 5,5 9,1 12,7 10,4 19,9 19,9 Z větších evropských zemí přijala Česká republika nejvyšší počet uprchlíků na obyvatele. Podobný počet přijaly také Černá Hora a Estonsko. 46,4 14,5     Česká republika  Polsko Slovensko Rusko Irsko Německo Rakousko Švýcarsko Finsko Bulharsko Norsko Dánsko Belgie Rumunsko Portugalsko        7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Počet ukrajinských uprchlíků 5 Podle oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky, https://www.mvcr.cz/clanek/cizinci-s-povolenym- pobytem.aspx. Jedná se o počty Ukrajinců s uděleným přechodným povolením k pobytu na základě statusu dočasné ochrany. Část z nich se však v průběhu roku vrátila zpět na Ukrajinu nebo odešla do jiných zemí, takže skutečný počet uprchlíků tato statistika nadhodnocuje. Přesnější evidenci slibuje až novela zákona Lex Ukrajina v první polovině roku 2023. Člověk v tísni odhaduje, že ke konci roku 2022 v Česku zůstávalo 200–300 tisíc ukrajinských uprchlíků, https://www.clovekvtisni.cz/migracni-statistiky-4518gp. 6 UNHCR uvádí ve vlastním šetření až 47 % osob s univerzitním vzděláním. Respondenti v rámci šetření byli vybíráni náhodně, ale nejednalo se o pravděpodobnostní výběr z celé populace uprchlíků. Proto je zobecnitelnost těchto závěrů jen omezená. 7 Uvedeny jsou všechny větší evropské země (nad 5 milionů obyvatel), do kterých přišlo alespoň 5 uprchlíků na tisíc obyvatel. Z menších zemí také Černá Hora, Estonsko a Moldavsko zaznamenaly podobný relativní počet uprchlíků jako Česká republika a Polsko. U všech ostatních zemí byl počet zaznamenaných uprchlíků výrazně nižší. Data podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) k datu 11. 2. 2023, https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine.   6 


   6   7   8   9   10