Page 9 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 9

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Postupem času se postoje české veřejnosti k imigraci z Ukrajiny měnily, Graf 3. Během prvních dvou měsíců války klesl souhlas s přijímáním ukrajinských uprchlíků téměř o 10 procentních bodů. Do konce roku 2022 přibližně celkem o 15 procentních bodů: v poslední vlně šetření k 29. 11. 2022 vyjadřovalo souhlas s krátkodobým přijetím nižšího počtu uprchlíků 64 % respondentů a souhlas s krátkodobým přijetím vyššího počtu (který zároveň dobře odpovídá skutečnému počtu již přijatých uprchlíků) pouze 36,7 % respondentů. Souhlas s dlouhodobým přijetím uprchlíků je pro obě kategorie ještě o zhruba 20 procentních bodů nižší.8 Graf 3: Vývoj souhlasu s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny (Podíl Čechů souhlasících s přijímáním uprchlíků podle jejich doby pobytu a počtu) 79,2 % 80 70 60 50 40 30 20    57,9 % 64,0 %  51,7 %       42,5 36,7 % %               28,6 % Podíl Čechů souhlasících s krátkodobým přijetím   většího počtu uprchlíků o poklesl o 15 procentních d začátku invaze bodů.  19,5 %                    2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 Datum šetření 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12 Krátkodobě menší počet uprchlíků (do 150 tisíc) Krátkodobě větší počet (okolo 300 až 500 tisíc) Dlouhodobě menší počet uprchlíků (do 150 tisíc) Dlouhodobě větší počet (okolo 300 až 500 tisíc) Vysvětlení tohoto poklesu se nabízí dvě: • Česká společnost postupně zjišťovala náročnost soužití s uprchlíky, a klesala proto ochota k jejich přijímání. • Klesající trend s reálným počtem přijatých uprchlíků a získanou zkušeností nemusí nijak souviset. Za trendem mohou být i jiné příčiny, jako například ekonomická nejistota a recese, energetická krize. Studie analyzuje data z ukrajinského modulu šetření Život během pandemie a zasazuje je do kontextu skutečného počtu přijatých uprchlíků v jednotlivých regionech ČR. Naše srovnání ukazuje, že pokles souhlasu s přijímáním uprchlíků souvisí především 8 Ostatní respondenti buď na přijímání uprchlíků neměli názor (v jednotlivých vlnách šetření 7–8 % vzorku), nebo s přijímáním nesouhlasili.   7 Podíl souhlasících s přijetím ukrajinských uprchlíků (%) 


   7   8   9   10   11