IDEA Studie 07 2019 Duchodci na trhu prace
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences
Jsou důchodci motivováni typem pracovní smlouvy k účasti na trhu práce?
Červenec 2019
Lenka Lakotová
                 

   1   2   3   4   5