Page 13 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 13

 Graf 3.3: Statistické rozdělení ICT skóre a rozdíly mezi dospělou populací a učiteli Panel A: Populace a učitelé mezi 45-60 let IT gramotnost Rusko Francie Česko Japonsko Itálie Nizozemsko Norsko Korea Polsko Dánsko Belgie 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 test-skóre Populace, věk 45–60 Učitelé, věk 45–60 Populační průměry za všechny země Panel B: Populace a učitelé mezi 25-44 let IT gramotnost Francie Česko Rusko Korea Itálie Japonsko Belgie Dánsko Polsko Nizozemsko Norsko 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 test-skóre Populace, věk 25–44 Učitelé, věk 25–44 Populační průměry za všechny země                                                           Výše uvedené skutečnosti jsou patrné i z našeho úvodního srovnání v Tabulce 2.1 , v Grafech A3.1  , A3.2  a A3.3  , a zachycují ho také údaje v levém panelu Tabulky 3.1 (sloupce 1 až 4). V následujícím slovním popisu našich zjištění se sice odkazujeme na údaje v Tabulkách 3.1  a 3.2  , ty ovšem korespondují s informačně bohatšími Grafy 3.1  , 3.2 a3.3 . Srovnání průměrných intelektuálních dovedností dospělých populací a učitelů Úroveň průměrných skóre testů uvnitř jednotlivých zemí ukazuje levý panel Tabulky 3.1 (sloupce 1 až 4) a navíc také zobrazuje průměr za všechny země.11 Pravý panel tabulky potom ukazuje různé druhy rozdílů v těchto průměrech podle srovnávaných skupin. Napříč zeměmi vidíme několik systematických vzorů. Průměrné intelektuální dovednosti českých učitelů se pohybují na průměru ostatních posuzovaných zemí: Sloupec (5) ukazuje, že mladší populace 25–44 let, kromě výjimek Ruska a Nového Zélandu, má výrazně vyšší úroveň průměrných skóre než populace starší 45–60 let, a to ve všech testovaných oblastech. Jde o známý fenomén, který lze připsat degradaci testovaných dovedností s věkem a rostoucí úrovni vzdělanosti u mladších generací vůči generacím starším (v jejich mládí). Asi není překvapením, že největší rozdíly mezi generacemi 11 Všechny národní průměry jsou vypočteny s použitím příslušných populačních a replikačních vah a s pomocí speciálních statistických procedur statistického balíku Stata Software (modul „REPEST“, Avvisati, Keslair, 2014) určených pro práci s daty PIAAC a ALL.    11 


   11   12   13   14   15