Page 9 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 9

Tabulka 2.1: Mezinárodní statistiky OECD o učitelích mateřských, základních a středních škol    Průměrný věk   % žen  % vysokoškolsky vzdělaných učitelů Učitelé MŠ  Učitelé 1. stupně ZŠ  Učitelé 2. stupně ZŠ  Učitelé SŠ VŠ Bc. VŠ Mgr. a vyšší VŠ Bc. VŠ Mgr. a vyšší  VŠ Bc. VŠ Mgr. a vyšší VŠ c.  VŠ Mgr. a vyšší  Švýcarsko  44  62,9 --  -- --  --  -- --  --  --  Nový Zéland 46 71,5 -- -- 85 2  84 4 87  9  Maďarsko 45 78,5 94 1 89 11  89 11 33  66  Belgie 41 69,6 99 0 98 1  100 0 0  100  Česká republika 46 75,6 14 8 4 87  5 89 3  94  Dánsko 44 62,4 100 0 100 0  100 0 0  100  Francie 44 67,1 65 10 64 8  71 21 70  21  Itálie  52  80,1  --  --  --  --  --  --  --  --  Japonsko 43  48,7 --  -- --  -- -- --  -- --  Korea 40 67,1 -- -- -- --  -- -- --  --  Nizozemsko  45  68,6  --  --  83  17  64  36  --  --  Norsko  45  68,8 95  1 91  5  91 5  43  56  Polsko 43  76,5 8  88 3  97 2 98  1 99  Rusko -- 87,1 -- -- -- --  -- -- --  --  Slovensko 45 78,3 -- -- -- --  -- -- --  --  Španělsko 45 65,6 78 22 80 20  11 89 3  97  Anglicko -- -- 46 52 46 52  20 79 20  79  Skotsko -- -- 100 0 100 0  100 0 100  0  Velká Británie  39  72,3  --  --  --  --  --  --  --  --  Průměr  44,2  70,6          Pozn.: Zdroj OECD Education at a Glance 2017 resp. 2016, data pocházejí z roku 2015 resp. 2014 relativně vysoký podíl učitelů základních škol (jak prvního, tak druhého stupně), kteří mají vyšší než magisterské vzdělání. Ve všech zemích mezi učiteli mateřských, základních a středních škol nalezneme dle údajů OECD více žen, než mužů. V Česku je však zastoupení žen nadprůměrné. Pouze u pěti zemí (Maďarsko, Itálie, Polsko, Rusko a Slovensko) je jejich podíl vyšší než v Česku. Věková struktura učitelského sboru určité země je pro náš typ analýz důležitým atributem. Současný učitelský sbor, s určitou věkovou strukturou a délkou učitelské praxe a samozřejmě s obecnými intelektuálními dovednostmi, je totiž výsledkem zhruba čtyř desítek let trvajících složitých procesů. Tyto procesy zahrnují výběrovost do počáteční vysokoškolské přípravy učitelů (kdo jde studovat na učitele), fázi výběru do učitelské profese po skončení školy (kdo jde do škol učit), fází předčasných odchodů z profese a fázi dalšího průběžného vzdělávání učitelů. Charakter těchto procesů se přitom v průběhu posledních čtyř dekád výrazně měnil spolu s historickými, společenskými a ekonomickými změnami. Starší generace současných učitelů totiž do profese vstupovala v dobách, kdy byly ve společnosti a na trhu práce výrazně jiné podmínky než dnes či v minulosti poměrně nedávné. 7 


   7   8   9   10   11