Page 16 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 16

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  C. Publikace panelisty nasbíraly o více než 75 % nižší počet citací ve srovnání s publikacemi řešitele. Například publikace panelisty nasbíraly 200 citací a publikace řešitele více než 800 citací. Pro účely studie dále definujeme publikační výkonnost panelisty jako „neadekvátní“, pokud je výrazně nižší než publikační výkonnost řešitele na 75. percentilu (mezi řešiteli podpořených projektů hodnocených daným panelem), a jako „výrazně neadekvátní“, pokud je výrazně nižší než publikační výkonnost řešitele na 50. percentilu. Výzkumný vzorek Z výsledného vzorku vyloučíme humanitně zaměřené panely 401, 405, 406, 409 a 410, protože v daných oborech publikace ve vědeckých časopisech nemusí být určující.10 Dále vyloučíme 17 panelistů, pro které se nám nepodařilo najít ID vědce. Také manuálně zkontrolujeme panelisty, u nichž pozorujeme velmi nízkou publikační výkonnost. Na základě této kontroly vyloučíme 10 panelistů, u nichž údaje v RIV neodráží skutečnou vědeckou produkci, ve většině případů proto, že vědci primárně působí v zahraničí a nevykazují výsledky v RIV. Výsledný vzorek pokrývá 35 panelů a 6 časových období (2009–2010, 2011–2012, 2013–2014, 2015–2016, 2017–2018, 2019–2021). Všechny panely sledujeme ve všech letech, s dvěma výjimkami. Zaprvé, panel 306 sledujeme pouze v letech 2020 a 2021.11 Zadruhé, panely 201 a 202 byly v roce 2021 sloučeny, rok 2021 tedy opomíjíme. Vzorek pokrývá přibližně 1 200 různých panelistů a 2 800 různých řešitelů (viz Tabulka 2). Tabulka 2: Počet pozorování Počet panelů Počet časových období Počet panelistů Počet řešitelů 35 6 1 161 2 830       10 Je ovšem nutné zdůraznit, že i v některých dalších oborech (které z analýzy nejsou vyřazeny) nemusí být publikace v odborných časopisech nejrelevantnějším vědeckým výstupem. Například v informatice jím jsou příspěvky na konferencích a podobně. 11 Panel byl ustanoven o několik let dříve, ovšem údaje GA ČR využité v této analýze uvádí složení tohoto panelu pouze v letech 2020 a 2021. 14 


   14   15   16   17   18