Page 18 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 18

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Tabulka 3: Funkční období panelistů   Podíl panelistů v daném roce, kteří jsou již... Podíl panelistů v daném roce, kteří od roku 2009 byli panelisty v 5 a více letech   Rok výběru projektů 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 a více let ve funkci 4 a více let ve funkci 5 a více let ve funkci      96 % 60 %  97 % 55 %  36 % 4%3%3%  97 % 32 % 4% 4%  53 % 3% 1% 10 % 11 %  96 % 47 % 0% 0% 0% 0% 0%  45 % 2% 16 % 15 %  96 % 38 %  54 % 4% 18 %  82 % 36 % 15 %   54 % 3% 0,3 % 19 %     Setrvačnost jednotlivých panelů, nebo naopak jejich novost zobrazuje pro panelisty z let 2019–2021 Obrázek 1.13 V průměru zhruba jedna pětina členů panelu již v minulosti ve stejném panelu působila a po přestávce se do panelu navrátila. Tento podíl se ale výrazně liší napříč panely. Zatímco ve většině panelů byl „navrátilců“ jen malý podíl, v 6 panelech jich bylo 40 % či více (101: Strojní inženýrství; 102: Elektrotechnika a elektronika; 104: Stavební materiály, architektura, stavitelství; 206: Analytická chemie; 207: Chemické a biochemické přeměny). Rekordmanem byl v tomto směru panel 502: Fyziologie a genetika živočichů, kde „navrátilci“ tvořili téměř 60 % členů panelu. 13 V obrázcích a textu používáme zkrácené názvy panelů. Plné názvy panelů uvádí Tabulka v přílohách. 16 


   16   17   18   19   20