Page 17 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 17

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Obměňování panelů Funkční období členů panelů GA ČR je dva roky a může být o další dva roky prodloužené. Potom by měl člen panelu dotyčný panel opustit a být nahrazen někým jiným,12 nicméně se může po přestávce do panelu opět vrátit. Členové panelů se obvykle obměňují v lichých letech. Tyto zvyklosti dobře odráží Tabulka 3, která pro každý rok ukazuje podíl panelistů, kteří jsou ve funkci (včetně daného roku) již dva či více let, čtyři a více let nebo pět a více let. Vlichých letech platí, že zhruba polovina panelistů byla ve funkci i v předchozím roce, zatímco druhá polovina je nová. V sudých letech naprostá většina panelistů pokračuje z předchozího roku, s výjimkou roku 2020, kdy se obměnilo nezvykle mnoho panelistů (18 %). Čtyři roky ve funkci setrvá zhruba jedna třetina až jedna polovina panelistů. V letech 2012 a 2016 to byla zhruba polovina, v roce 2018 už ovšem 38 % a v roce 2020 pouze 36 %. Sklon panelistů setrvat ve funkci nejen v prvním dvouletém funkčním období, ale i v dalším navazujícím dvouletém funkčním období, tudíž v posledních letech klesá. Podle stávajících pravidel by panelista neměl bez přestávky být členem daného panelu déle než 4 roky. Pro roky 2013–2015 lze v datech pozorovat pár procent „přesluhujících“ panelistů, v následujících letech už ale takové případy nenastávají (s výjimkou jednoho panelisty v roce 2021). Jak je již uvedeno výše, po přestávce se ovšem mohou výzkumníci do panelu vrátit a řada jich tak skutečně činí. Zhruba pětina panelistů v roce 2021 proto měla již od roku 2009 odslouženo celkem 5 a více let ve funkci.  12 V případě, že na základě kandidátní listiny není možné sestavit dostatečně kvalitní panel, může předsednictvo GA ČR udělit výjimku z tohoto ustanovení. 15 


   15   16   17   18   19