Page 34 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 34

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022 Obrázek 9: Počet výzkumníků s podobnou či vyšší publikační výkonností jako řešitel na 75. percentilu (Panely, kde > 30 % členů má neadekvátní publikační výkonnost) A. Kategorie nejvýznamnějšího časopisu, kde výzkumník publikoval článek 0 50 100 150 200 250 300    101 102 103 104 105 107 203 402 403 404 407 408 101 102 103 104 107 108 201 202 205 306 402 403 404 407 408 101 104 107 201 202 203 205 206 208 403 404 407 408 502 503 Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Stavební mechanika, konstrukce Kovové materiály Jaderná a částicová fyzika Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Panelisté (2009–2021) Nebyl(a) v panelu (top 3 VO) Nebyl(a) v panelu (ostatní VO) B. Počet publikací v 1. a 2. kvartilu časopisů podle AIS 0 20 40 60 80 100 120 Strojní inženýrství Elektrotechnika a elektronika Kybernetika a zpracování informace Stavební materiály, architektura, stavitelství Kovové materiály Materiálové vědy a inženýrství Matematika Informatika Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Farmakologie, toxikologie Ekonomické vědy Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Panelisté (2009–2021) Nebyl(a) v panelu (top 3 VO) Nebyl(a) v panelu (ostatní VO)            Polovina členů panelu 103 nejlépe publikovala ve výrazně méně významném časopise než mediánový řešitel, v oboru přitom působí více než 100 vědců          s publikacemi v podobně významných časopisech, jako publikovali řešitelé.           Zhruba třetina členů panelu 404 má výrazně méně publikací v 1. a 2. kvartilu než nadprůměrný řešitel,   v oboru přitom působí asi 150 vědců, jejichž počet publikací je podobný jako u nadprůměrných řešitelů.                                   C. Počet citací 0 20 40 60 80 100 120 140                  Jen malá část vědců s publikační výkonností srovnatelnou s řešiteli někdy působila v panelech GA ČR.                         Strojní inženýrství Stavební materiály, architektura, stavitelství Kovové materiály Matematika Informatika Jaderná a částicová fyzika Biofyzika, makromolekulární fyzika a optika Analytická chemie Chemická fyzika a fyzikální chemie Podnikové a manažerské vědy Sociologie, demografie, geografie Psychologie, pedagogika Právní vědy, politologie Fyziologie a genetika živočichů Potravinářství a ekotoxikologie          Panelisté (2009–2021) Nebyl(a) v panelu (top 3 VO) Nebyl(a) v panelu (ostatní VO)  Obrázek ukazuje počet výzkumníků v daném oboru, kteří v letech 2010–2019 měli podobnou nebo vyšší publikační výkonnost jako řešitel na 75. percentilu (u projektů s počátkem řešení v letech 2020–2022). Výzkumníci měli podobnou nebo vyšší publikační výkonnost, pokud nejvýznamnější časopis (dle AIS), kde v letech 2010–2019 publikovali článek, byl ve stejné nebo významnější kategorii jako nejvýznamnější časopis, kde publikoval článek řešitel (Panel A), publikovali alespoň 75 % z počtu článků v 1. a 2. kvartilu časopisů (podle AIS), které publikoval řešitel (Panel B) nebo jejich publikace v časopisech indexovaných ve WoS získaly alespoň 75 % počtu citací, které získaly publikace řešitele (Panel C). Jsou započítány pouze publikace, kde vědec vystupuje jako první autor nebo poslední autor nebo je pořadí autorů abecední. Obrázek ukazuje pouze panely, kde podle daného bibliometrického ukazatele více než 30 % členů panelu mělo výrazně nižší publikační produktivitu než řešitel na 75. percentilu. 32 


   32   33   34   35   36