Page 36 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 36

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Celkový obrázek je spíše pozitivní. Členové panelů se svojí publikační výkonností ve většině panelů podobají řešitelům podpořených projektů a v řadě panelů je převyšují. Podíl členů panelů, kteří mají výrazně nižší publikační výkonnost než typický řešitel podpořeného projektu, je v průměru nižší než 15 %. I ve srovnání s nadprůměrně výkonnými řešiteli je panelistů s výrazně nižší publikační výkonností jen zhruba čtvrtina či méně, v závislosti na použitém ukazateli. V mnoha panelech jsou tyto podíly velmi nízké, či dokonce nulové. Zároveň ovšem analýza naznačuje, že v některých panelech k hodnocení projektů panelisty s výrazně nižší publikační výkonností, než má řešitel projektu, dochází relativně často. U necelé třetiny panelů konzistentně napříč vícero bibliometrickými ukazateli je podíl panelistů sneadekvátní publikační výkonností vyšší než 30%. Ačkoli stále menšinový, podíl přes 30 % již může představovat problém, protože u nemalého počtu projektů se začne stávat, že 2 či více ze 4 panelistů známkujících v 1. kole hodnocení (hlavní zpravodaj, vedlejší zpravodaj a 2 hodnotitelé), kteří jsou klíčoví zpohledu hodnocení daného projektu, mají výrazně nižší publikační výkonnost než řešitel projektu a může pro ně být obtížné kompetentně zhodnotit potenciál tohoto návrhu. To už může mít praktické důsledky pro doporučení, které vydá celý panel, a nakonec pro rozhodnutí, zda daný projekt podpořit. Není náhoda, že větší podíl panelistů s neadekvátní publikační výkonností pozorujeme především ve společenských a technických vědách, tedy oborech, které i co do absolutní publikační výkonnosti vČesku zaostávají za jinými oblastmi výzkumu. Zatímco ve výzkumně silných oborech je snadné najít vynikající vědce, kteří jsou vhodnými kandidáty na členy hodnotících panelů, ve výzkumně slabších oborech je okruh špičkových vědců užší a zhruba z poloviny soustředěný na 3 nejproduktivnějších pracovištích. V takovém případě je obtížnější hodnotící panel, který zároveň musí reprezentovat různá výzkumná pracoviště a pokrýt různé podobory, obsadit podobně špičkovými kapacitami jako u výzkumně silnějších oborů. Ze stejného důvodu také není žádný jednoduchý, zaručený recept, který zajistí, aby i v těchto panelech klesl podíl výrazně méně publikačně výkonných členů blízko k nule. Postupná cesta ke zlepšení ale jistě existuje a doufáme, že ji poodkrývá i tato studie. Zaprvé, výsledky studie mohou povzbudit odpovídající orgány GA ČR k tomu, aby u panelů, které mají sklon k většímu podílu členů s neadekvátní publikační výkonností, 34 


   34   35   36   37   38