Page 37 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 37

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  při výběru z nominací kladly o to větší důraz na publikační výkonnost nominovaných vědců a snažily se aktivně přilákat více nominací vynikajících vědců. Zadruhé doufáme, že přítomná studie poslouží jako apel na nejlepší vědce ve všech oborech – ale obzvláště těch s vyšším podílem publikačně méně výkonných panelistů – aby ve prospěch rozvoje české vědy přijali role v hodnotících panelech, jakkoli jejich prvotní instinkt může být soustředit se na vlastní výzkum a kariéru. Většina vědců, kteří se vyrovnají i nadprůměrným řešitelům projektů, zatím do panelů zapojena nebyla. Zatřetí, v některých oborech je v Česku vědců, kteří se svou výzkumnou produktivitou vyrovnají řešitelům Standardních projektů GA ČR a mohli by se nově zapojit do hodnotících panelů, jen pár desítek, a výrazně méně, pokud se díváme mimo tři nejlepší pracoviště v daném oboru. V těchto oborech by řešením mohlo být intenzivněji do panelů zapojit i vědce působící v cizině. Tři konkrétní faktory mohou v některých případech působit jako bariéra pro větší zapojení vědců působících v cizině. Zaprvé, při nominaci by měl jejich zaměstnavatel stvrdit razítkem, že je bude na setkání panelů uvolňovat z pracovních povinností, což může být obtížné zajistit u zaměstnanců zahraničních univerzit. Zadruhé, pracovní jazyk panelů je ve většině případů čeština. Zatřetí, panely standardně vyžadují fyzickou účast (a cestovné není propláceno). Žádná z těchto bariér není absolutní. Nutnost potvrzení od zaměstnavatele lze řešit individuální domluvou s GA ČR, angličtina již v některých panelech je používána a zasedání online či hybridní formou se stala běžnějšími během epidemie covidu 19 a jsou i nadále některými panely využívána. Rovněž je třeba zvážit i negativní dopady, jaké může mít jednání v angličtině, hybridně nebo online na kvalitu a vyváženost diskuse v panelech. I při vědomí těchto omezení by ale GA ČR měla zvážit kroky, které by zjednodušily a podpořily účast vědců působících v cizině. 35 


   35   36   37   38   39