Page 10 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 10

Obrázek 2: Počet politických subjektů v zastupitelstvu obce se zvýší, když další politický subjekt překročí hranici 5 % platných hlasů
Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických uskupení do zastupitelstev obcí.
Strany nad a pod volebním limitem často odlišuje několik hlasů, které jsou rozhodující pro určení počtu politických subjektů v zastupitelstvu. Při zohlednění dalších tisíců hlasů lze považovat získání těchto několika hlasů statisticky za dostatečně náhodné. Předpokladem použité metody je, že charakteristiky obcí (např. velikost, struktura obyvatelstva,..., velikost zastupitelstva), kde politické uskupení jen těsně překročilo 5% volební hranici, jsou v průměru shodné s charakteristikami obcí, kde naopak politické uskupení hranici 5 % těsně nepřekročilo. To mimo jiné znamená, že překročení volební hranice nevede k žádným dalším změnám vzastupitelstvu kromě vstupu dalšího uskupení do zastupitelstva. Při splnění tohoto předpokladu lze odhadnutý dopad zvýšeného počtu politických subjektů v zastupitelstvu na výsledky veřejných zakázek považovat za kauzální, protože počet zastoupených stran a hnutí je jediným faktorem, který se v těsné blízkosti 5% hranice mění, a to náhodným způsobem. V akademickém článku11, zněhož tato studie vychází, dále ověřujeme, že ve volbách nedocházelo k manipulacím s volebními hlasy v blízkosti pěti procentní hranice, které by zneplatnily použitou metodu.
11 Political Rent-Seeking in Public Procurement: Evidence from the Entry of Political Challengers at Electoral Thresholds, CERGE-EI Working Paper no. 549.
    8


   8   9   10   11   12