Page 9 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 9

Obrázek 1: Výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí v roce 2006
 Empirická analýza
Cílem naší analýzy je odhalit a kvantifikovat kauzální dopad počtu politických subjektů vzastupitelstvu obce na veřejné zakázky: tj. na charakter výběrových řízení organizovaných obcemi a výsledky těchto řízení. Lze však očekávat, že sledované charakteristiky a výsledky zakázek jsou ovlivněny plejádou dalších faktorů, znichž některé mohou být s počtem politických subjektů v zastupitelstvu korelovány. Pro identifikaci kauzálního dopadu počtu politických uskupení v zastupitelstvu je proto třeba využít faktoru, který sice počet uskupení v zastupitelstvu determinuje, ale je ryze náhodný a není s jinými fenomény korelován. Z tohoto důvodu využíváme metodu tzv. „regresní diskontinuity“. Podstatou metody je srovnávání zakázek měst a obcí, ve kterých se některé z politických subjektů ve volbách umístily v těsné blízkosti hranice pěti procent z celkového počtu platných odevzdaných hlasů. Pokud totiž některé uskupení tuto hranici těsně překročí, téměř určitě do zastupitelstva vstoupí, kde je tím pádem ojeden politický subjekt navíc. Kandidáti stran a hnutí, které se umístí těsně pod limitem, naopak nemají šanci získat mandát (viz obrázek 2).
7   7   8   9   10   11