Page 8 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 8

Výsledný datový soubor obsahuje informace o 1891 firemních darech v hodnotě 198,7 miliónů Kč. Většinu z těchto peněz získaly Občanská demokratická strana (51,7 %) a Česká strana sociálně demokratická (32,6 %). TOP09 získala 10,5 %, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 3,2 %, Věci veřejné 1 %, Strana zelených 0,8 % a Komunistická strana Čech a Moravy 0,3 %. Jedná se o dary evidované na celostátní úrovni a přidělení zakázek obcí politickým dárcům proto nemusí implikovat vazby dárců na konkrétní zastupitelstva.
Volby do obecních zastupitelstev
Posledním zdrojem dat jsouinformace o volbách do zastupitelstev měst a obcí z listopadu 2006. Data obsahují detailní údaje o kandidátech politických stran, hnutí a nezávislých, rovněž jako volební výsledky, tj. procentní podíly hlasů a počty přidělených mandátů v zastupitelstvech. Volebního hlasování se zúčastnilo 46,4 % oprávněných voličů. V našem souboru měst a obcí, ve kterých evidujeme stavební zakázky zveřejněny ve VVZ, kandidovalo do jednoho zastupitelstva v průměru 4,8 politických subjektů a průměrně se zde rozdělovalo 13,7 zastupitelských mandátů.
Obrázek 1 shrnuje výsledky voleb do zastupitelstev měst a obcí. Největší podíl hlasů získali nezávislí kandidáti a kandidáti mimoparlamentních stran a hnutí (37,7 %). Druhý největší podíl hlasů získala ODS (33,4 %), následována ČSSD (13,9 %), Komunistickou stranou Čech a Moravy (8,3 %), KDU-ČSL (4 %) a Stranou zelených (2,8 %). Z voleb vyplynul výrazný nepoměr mezi podílem hlasů a podílem mandátů, které si kandidáti rozdělili. Nezávislí kandidáti a kandidáti mimoparlamentních stran získali mnohem vyšší podíl mandátů (83,2 %) než parlamentní strany. Tento nepoměr vyplývá z faktu, že parlamentní strany získaly většinu hlasů ve velkých městech, kde je z celkového pohledu nízký počet rozdělených mandátů.
6


   6   7   8   9   10