Page 11 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 11

Další podrobnosti k metodě regresní diskontinuity lze dohledat v odborných článcích, například: Hahn, Todd a van der Klaauw (2001) nebo Imbens a Lemieux (2008).
Výsledky empirické analýzy
Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce na zadávání zakázek politickým dárcům
Obrázek 3 zobrazuje vztah mezi počtem politických subjektů vzastupitelstvu a zadáváním zakázek dárcům politických uskupení. Jak jsme uvedli dříve, zadávání zakázek politickým dárcům je důležité sledovat, protože může být projevem konfliktu zájmů zastupitelů v obci, kteří by měli na jedné straně především sledovat zájmy voličů, ale na druhé straně je politické dary mohou nutit preferovat zájmy vlastních sponzorů.
Obrázek 3: Při zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu se sníží pravděpodobnost, že zakázky jsou zadány dárcům politických stran
Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických uskupení do zastupitelstev obcí.
Podle obrázku 3 udělují zastupitelstva měst a obcí zakázky dárcům politických uskupení s menší pravděpodobností, když některá strana nebo hnutí v blízkosti 5% hranice tento volební limit těsně překročí a tím pádem se v zastupitelstvu zvýší počet politických
 9   9   10   11   12   13