Page 13 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 13

bodů. Míra zlevnění zakázek je velmi výrazná, protože průměrný rozdíl cen ve vzorku je
8,5 %. Odhady jsou významné nejméně na 5% úrovni statistické významnosti. Dopad počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce na soutěž
dodavatelských firem o zakázky
Obrázek 5 zkoumá vztah mezi počtem politických subjektů v zastupitelstvu obce a intenzitou soutěže firem o veřejné zakázky. Jestli totiž vyšší počet politických subjektů v zastupitelstvu obce přiláká do soutěže o zakázky vyšší počet potenciálních dodavatelů, je možné mezi dodavateli očekávat jak nižší úspěšnost méně efektivních firem, tak i nižší ceny zakázek.
Obrázek 5: Při zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu obce se zvýší počet účastníků ve výběrových řízeních na dodavatele zakázky
Poznámky: Svislá červená čára je 5% hranice pro vstup politických uskupení do zastupitelstev obcí.
Podle obrázku 5 se průměrný počet uchazečů o veřejnou zakázku zvyšuje se vstupem dodatečné strany nebo politického hnutí do zastupitelstva. Z odhadu regresní diskontinuity zjišťujeme, že jde o narůst počtu uchazečů o 0,8 až 1 nabídku. Opět se jedná o významný nárůst intenzity soutěže mezi dodavateli, jelikož průměrný počet nabídek v soutěži v celém souboru byl 6 nabídek. Naše statistické odhady jsou významné nejméně na 5% úrovni významnosti.
  11   11   12   13   14   15