Page 14 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 14

Tabulka 2: Dopad počtu politických subjektů v zastupi soutěži str
       Pravděpodobnost zadání alespoň 1 stavební zakázky politickému dárci
(1)
Rozdíl mezi cenou a přepokládanou
hodnotou zakázky (v % n přepokládané hodnoty)
(2)
           Panel A: Obce s nízkou soutěží poli
    Dopad zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu
Počet pozorování u limitu
Stupeň RD polynomu
Dopad zvýšení počtu politických subjektů v zastupitelstvu
Počet pozorování u limitu
Stupeň RD polynomu
-0,096 [0,062]
184 kvadratický
-0,051 [0,053]
184
kvadratický k
              Panel B: Obce s vysokou soutěží pol
   -0,253***
   -0,066**
[0,074]
180 kvadratický
[0,027]
184
kvadratický k
             Poznámky: Panely A a B reportují ve všech sloupcích odhady dopadu zvýšení Panel A posuzuje obce, ve kterých byl volební náskok nejsilnějšího politického ve kterých byl volební náskok nejsilnějšího politického subjektu nižší než m procentních bodů od 5 % volební hranice. Všechny regrese obsahují fixní efek politických uskupení. ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1.
12   12   13   14   15   16