Page 7 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 7

Tabulka 1 zároveň dokumentuje, jak se liší zakázky dárců politických stran a hnutí od zakázek ne-dárců. Zakázky politických dárců mají v průměru mírně vyšší objem, dosahují se v nich nižší ceny a zakázky se častěji zadávají v méně transparentním tzv. užším zadávacím řízení.
Tabulka 1: Charakteristiky veřejných zakázek obcí v letech 2006-2010
        Výdaje na veřejné zakázky:
Průměrná přepokládaná hodnota (mil. Kč) Průměrná cena (mil. Kč)
Průměrný rozdíl mezi cenou a přepokládanou hodnotou (v % přepokládané hodnoty)
Konkurence v soutěži o zakázky:
Počet nabízejících
Typy zadávacích řízení:
Podíl otevřených řízení (%)
Podíl užších řízení (%)
Podíl zjednodušených podlimitních řízení (%) Podíl jednacích řízení bez uveřejnění (%) Počet zakázek – celkem
Data o darech politickým uskupením
Zakázky
dárců Zakázky
politickým ne-dárců uskupením
23,1 22,3 19,7 18,5
-6,2 -9,2
6,0 6,0
30,2 30,5 14,2 10,9 53,5 53,5
2,1 5,2 699 2290
       Data o darech politickým uskupením zahrnují období let 2007-2010. Zdostupné databáze darů využíváme pouze informace o darech právnických osob10, protože tyto dary lze pomocí identifikačního čísla (IČ) propojit s dodavateli zakázek. Zde je nutno připomenout náš předpoklad, že politická uskupení zveřejňují všechny své přijaté dary ve výročných zprávách. Politické strany, které neposkytují kompletní seznam svých dárců, budou v naší analýze propojeny na méně zakázek než strany, které všechny své dary transparentně přiznají.
10 Dary právnických osob představují přibližně 46 % hodnoty všech darů politických stran.
 5
   5   6   7   8   9