Page 12 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 12

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Tabulka 1b ukazuje tomu odpovídající vývoj mzdové mezery (v %) různých skupin zaměstnanců vůči vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům veřejného sektoru. Vidíme, že záporná mzdová mezera učitelů se vletech 2018–2019 snížila zhruba o čtvrtinu, bez ohledu na průměrné či mediánové hodnoty. Například mezera učitelů 1. stupně ZŠ -20,6 % v roce 2018 se snížila na -15,7 % v roce 2019. Poslední řádek Tabulky 1b ukazuje, že se zároveň snížila výrazně kladná mezera mezi vysokoškolsky vzdělanými pracovníky podnikatelského a veřejného sektoru z 22,8 % na 20,2 %. Platy ve veřejném sektoru tedy rostly rychleji.
Tabulka 1a: Absolutní a relativní úroveň učitelských platů v ČR 2018–2019
Hrubé měsíční platy učitelů veřejných základních škol [v Kč] a jejich růst 2017–2019 [%] a srovnání s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců [v %] a), b)
 Platy v roce 2018 [Kč/měsíc]
Platy v roce 2019 [Kč/měsíc]
Růst mediánu [%]
2017 2018 2017 – – – 2018 2019 2019
(7) (8) (9)
Růst průměru [%]
2017 2018 2017 – – – 2018 2019 2019
(10) (11) (12)
         11,4
15,7
28,9
11,3
15,8
28,9
11,1
15,9
28,8
11,1
15,7
 28,4
 11,5
15,8
29,1
11,3
15,7
28,8
 10,6
 12,4
 24,3
9,9
 9,0
 19,8
7,7
 7,7
 16,0
 6,9
 6,7
  14,1
 Učitelé 1. st. základních škol (veřejný sektor)1)
Učitelé 2. st. základních škol (veřejný sektor)2)
Učitelé 2. st.
a středních škol (veřejný sektor)3)
Vysokoškolsky vzdělaní zam. (veřejný sektor)
Vysokoškolsky vzdělaní zam. (podnik. sektor)
Hranice spodní čtvrtiny
(1) 32 682
32 122 32 565 33 711 30 915
Mediánová hodnota
(2) 35 527
34 914 35 428 38 699 43 031
Průměrná hodnota
(3) 35 573
35 421 35 918 44 815 55 053
Hranice spodní čtvrtiny
(4)
37 947 37 251 37 782 37 910 33 043
Mediánová hodnota
(5)
41 116 40 468 41 021 43 496 46 362
Průměrná hodnota
(6)
41 202 40 967 41 575 48 869 58 735
    Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV https://www.ispv.cz/
a) Výpočet zahrnuje veškeré složky platů a mezd vyplacené během celého kalendářního roku b) Barvy usnadňují rozlišení rozdílů v uvedených tempech růstu
Klasifikce profesí CZ-ISCO
 1) 2341 2) 23303 3) 2330
Učitelé na 1. stupni základních ško
Učitelé na 2. stupni základních škol
Učitelé na stř. školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. st. základních škol
10

   10   11   12   13   14