Page 14 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 14

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 učitele je tak relativně atraktivní, ale atraktivita rychle klesá slety praxe, jak se vysokoškolsky vzdělaným vrstevníkům v ostatních profesích platy zvyšují mnohem dynamičtěji.
Graf 3: Trendy relativních platů učitelů v ČR podle věkových skupin
50 40 30 20 10
0
2006 2008
2010 2011 2014
Věkové skupiny 20–29 30–39 40–49
43 %
33 % 31 %
27 % 24 %
2018 2019
Podíl vysokoškolsky vzdělaných pracovníků neučitelů podnikatelského a veřejného sektoru s hrubou mzdou nižší než je průměrný plat učitelů ZŠ
  30 %
31 %
   27 % 18 %
16 %
27 % 24 % 18 %
   Rok
2015
2016 2017
50–59 60+
     Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV.
Variabilita učitelských platů: Rozdíly platů v rámci věkových skupin reflektují rozdílný charakter profesí, rozdíly individuální produktivity, nesoulad mezi nabídkou a poptávkou práce, regionální mzdové rozdíly a řadu dalších faktorů. Z tohoto pohledu je učitelská profese poměrně homogenní co do kladených profesních nároků. V profesi zároveň hrají abnormálně vysokou roli tabulkové platy (tarify). Na druhé straně řada studií ukazuje16, že v přidané hodnotě vzdělávání existují mezi jednotlivými učiteli velké až obrovské rozdíly dané diverzitou v kvalitě jejich práce.17 Proto je důležité sledovat, nakolik se tato diverzita promítá do platové variability. Příliš paušalizované platy ve školství totiž vedou k platovému nedocenění a nedostatečné motivaci kvalitních učitelů, což je spojeno s rizikem jejich odchodu z profese nebo nezájmu o profesi.
16 Viz přehled Hanushek (2011).
17 Více o rozdílech ve funkční gramotnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání ve studii IDEA (2018b) a o dopadech na dlouhodobý ekonomický růst ve studii IDEA (2019b).
 12
Podíl podle věkových skupin (%)   12   13   14   15   16