Page 13 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 13

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Tabulka 1b: Platová mezera v letech 2018 a 2019 [%]
Rozdíl platů vůči vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům veřejného sektoru a), b)
 Platy v roce 2018
Platy v roce 2019
  Hranice
spodní Medián
čtvrtiny
(1) (2)
Průměr
(3)
Hranice
spodní Medián
čtvrtiny
Průměr
  (4) (5) (6)
 -3,1
-4,7
-3,4
-8,2
-9,8
-8,5
-20,6
-21,0
0,1
-0,3
-5,5
-7,0
-15,7
 -1,7
-16,2
 -19,9
-5,7
-14,9
   -8,3
11,2
22,8
-12,8
6,6
20,2
          Učitelé 1. st. základních škol (veřejný sektor)1) Učitelé 2. st. základních škol (veřejný sektor)2) Učitelé 2. st. a středních škol (veřejný sektor)3) Vysokoškolsky vzdělaní zam. (podnik. sektor)
   Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV https://www.ispv.cz/
a) Výpočet zahrnuje veškeré složky platů a mezd vyplacené během celého kalendářního roku b) Barvy usnadňují rozlišení rozdílů v uvedených tempech růstu
Klasifikce profesí CZ-ISCO
 1) 2341
2) 23303
3) 2330
Učitelé na 1. stupni základních ško
Učitelé na 2. stupni základních škol
Učitelé na stř. školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. st. základních škol
Platy a věk: Je celkem přirozené, že průměrný plat s věkem, respektive s roky praxe roste především v první polovině pracovních kariér. S ohledem na motivační roli platů je proto třeba sledovat vývoj relativních platů učitelů i ve vztahu k věku. Takové srovnání nabízí Graf3. Ten ukazuje podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného i podnikatelského sektoru, kteří nedosahují průměrného platu učitele ZŠ v dané věkové skupině. Představuje tedy podíl ještě hůře placených vysokoškolsky vzdělaných, než jsou učitelé. Výrazný skokový růst tohoto podílu vidíme u všech věkových skupin v roce 2011. Tehdy byl spojen se stagnací platů v národním hospodářství v důsledku ekonomické recese. Vyšší relativní úroveň si poté udrželi pouze nejmladší učitelé (věkově cílené navýšení za ministra Dobeše). Teprve od roku 2016 se datuje trend mírného zlepšování relativní velmi nízké relativní úrovně učitelských platů. A vyšší dynamiku vidíme teprve od roku 2018 a hlavně v roce 2019. Zatímco v letech 2011–2018 mělo nižší plat než průměrný mladý učitel pouze zhruba 30 % vysokoškolsky vzdělaných mladých neučitelů, v roce 2019 to bylo již 43 %. Relativní plat nejmladších učitelů se tedy v roce 2019 velmi výrazně zvýšil. V rámci věkových skupin a v relativních poměrech je dlouhodobě nejlepší platová pozice u nejmladších učitelů a nejhorší u učitelů středního věku 30–49 let. Je to dáno tím, že růst platů s věkem, respektive s praxí ve zbytku veřejného sektoru, nemluvě o sektoru podnikatelském, stoupá výrazně rychleji než u učitelů. Nástupní plat českého
11   11   12   13   14   15