Page 16 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 16

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?
IDEA 2020
 Graf 4: Variabilita učitelských platů
Rozložení hrubých platů VŠ vzdělaných ve veřejném sektoru v roce 2019
 80
70
60
50
40
30
20
10 0
                                            9. decil
3. kvartil průměr
medián 1. kvartil 1. decil
      20–29 všichni s VŠ
30–39
odborní prac. v admin. s VŠ učitelé ZŠ průměr za rok 2019
60+
Věkové skupiny
40–49 50–59
průměr za rok 2018
   Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV 2018 a 2019.
Podíl a variabilita nadtarifních složek platu: Nadtarifní složky platů představují jeden z nástrojů řízení lidských zdrojů na úrovni škol. Mohou mít charakter odměn za úsilí, přístup k práci a její kvalitu nebo fungovat nástroj externí motivace.18
Graf5 ukazuje rozložení podílu nadtarifních složek mzdy jednotlivých pracovníků v rámci věkových skupin. Podobně jako v případě Grafu 4 jsou pro srovnání uvedeny další dvě skupiny vysokoškolský vzdělaných zaměstnanců veřejného sektoru. Variabilita podílu nadtarifních složek platů učitelů je podobná dalším dvěma skupinám zaměstnanců. Průměrný podíl se pohybuje mírně nad 10 % pro mladší skupiny a mírně klesá pod 10 % svěkem. Tento pokles je primárně způsoben růstem platu (jmenovatel) s věkem. Variabilita také s věkem mírně klesá.
Za pozornost zde stojí srovnání průměrných podílů odměn v roce 2019 (černé body) s hodnotami roku 2018 (modré). Zatímco v roce 2018 se podíl odměn učitelů pohyboval na velmi nízké úrovni 5 až 7 % podle věku, tento podíl byl v roce 2019 výrazně vyšší (zhruba o 50 %). Naopak podíl v obou srovnávacích skupinách se meziročně téměř nezměnil. Je zřejmé, že podíl odměn učitelů po dlouhých letech v roce 2019 výrazně narostl a dostal se na úroveň srovnatelnou se zbytkem veřejného sektoru. Dokumentuje to, že nezanedbatelná část celkového navýšení učitelských platů se skutečně promítla do nadtarifních složek, jak bylo přislíbeno.
14
(tisíce Kč měsíčně)   14   15   16   17   18