Page 18 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 18

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Výše uvedené platí i v případě, že podobně srovnáme platy učitelek s ostatními vysokoškolsky vzdělanými ženami v krajích. V tomto srovnání vychází učitelské platy ve všech krajích kromě Karlovarského zhruba o 15 p. b. příhodněji, takže celonárodní poměr v případě žen dosahuje úrovně 84 %. Do průměrů celkových platů vysokoškolsky vzdělaných při tomto výpočtu totiž nevstupují výrazně vyšší platy vysokoškolsky vzdělaných mužů. Karlovarský kraj představuje výjimku, kde rozdíl obou ukazatelů činí pouze 8 p. b.
Graf 6: Krajské rozdíly v relativních platech I
Průměrný plat učitelů 2. st. ZŠ v relaci k průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v kraji v roce 2019
 100
 80
 60
 40
 20
 0
91 %
90 %
91 %
90 %
95 %
93 %
91 %
96 %
94 %
    85 % 76 %
87 %
88 %
90 %
84 %
             68 %
78 % 75 % 79 % 75 % 76 % 77 % 80 % 76 % 74 % 79 % 78 % 80 %
69 %
 62 %
 14 p. b. 17 p. b. 13 p. b. 15 p. b. 8 p. b. 13 p. b. 15 p. b. 13 p. b. 15 p. b. 17 p. b. 16 p. b. 12 p. b. 18 p. b. 14 p. b. 15 p. b.
         rozdíl (p. b.)
muži a ženy
ženy
Kraj
  Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV 2019.
Pozn.: Platy vysokoškolsky vzdělaných zahrnují podnikatelský i veřejný sektor.
Mezikrajské rozdíly relativních mediánových platů po zohlednění věku a pohlaví: Graf 7a nabízí alternativní mezikrajské srovnání ke Grafu 6, které více akcentuje motivační charakter platů.
(i) Jde jednak o srovnání na základě mediánů platů (na rozdíl od průměrů v Grafu 6). To odstraňuje vliv relativně malého počtu extrémně vysokých manažerských platů mezi vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci, především muži. Jejich mzdy zřejmě nejsou pro učitelskou profesi, kde navíc dominují ženy, příliš realistickou profesní alternativou.
16
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský ČR celkem
Relace (%)   16   17   18   19   20