Page 17 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 17

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 25 20 15 10
5 0
20–29 všichni s VŠ
30–39
odborní prac. v admin. s VŠ učitelé ZŠ
50–59
průměr za rok 2019
60+ průměr za rok 2018
Graf 5: Nadtarifní složky platů
Variabilita podílu platů VŠ vzdělaných ve veřejném sektoru ve věkových skupinách v roce 2019
 9. decil
3. kvartil průměr
medián 1. kvartil 1. decil
                                                         Věkové skupiny
40–49
   Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV 2018 a 2019.
Mezikrajské rozdíly vrelativních průměrných platech: Český trh práce je s ohledem na omezenou rezidenční mobilitu a poměrně malou dojezdovou vzdálenost dozaměstnání do velké míry regionalizován. Proto je třeba motivační charakter učitelských platů srovnávat i k platovým alternativám dostupným v tom kterém kraji. Zatímco úroveň učitelských platů se v důsledku vysokého podílu tarifní složky napříč kraji příliš neliší, liší se celková úroveň platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. To je hlavní příčinou mezikrajských rozdílů v relativních platech učitelů.
Graf 6 ukazuje krajské průměry učitelských platů na 2. stupni ZŠ v poměru k průměrným platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v kraji, podnikatelského i veřejného sektoru. Vidíme zde, že relativní platy učitelů (muži a ženy dohromady) se pohybují odvelmi nízké úrovně 62% vPraze po výrazně vyšší úroveň 80% vPardubickém a Moravskoslezském kraji. Krajské poměry jsou však celkem podobné kromě Prahy a Středočeského kraje, kde jsou relativní platy učitelů výrazně nižší. V těchto dvou krajích je to přirozeně způsobeno výrazně vyšší mzdovou hladinou. Průměrné platy v Praze jsou sice výrazně vyšší, ale do jisté míry je to dáno výrazně vyšším podílem vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Praze a také sídlem řady celostátních institucí s jejich vedením. Naše srovnání ale ukazuje, že velmi nízké relativní platy učitelů v Praze vychází i ve vztahu k pouze vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům v Praze.
15
Rozložení podílu (%)


   15   16   17   18   19