Page 13 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 13

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 V neposlední řadě Graf 3 ukazuje významné rozdíly v míře účasti ve III. pilíři dle věku, pohlaví, příjmů nebo přítomnosti partnera vdomácnosti. Naopak přítomnost dětí v domácnosti, nebo schopnost vyjít s příjmy mají vliv statisticky nevýznamný.
Graf 3: Rozdíly v míře zapojení do III. pilíře
Očištěné údaje vyjadřují rozdíl v míře zapojení OSVČ oproti míře zapojení zaměstnance
 OSVČ
OSVČ v 1. příj. kvintilu
OSVČ v 2. příj. kvintilu
OSVČ v 3. příj. kvintilu
OSVČ v 4. příj. kvintilu
OSVČ v 5. příj. kvintilu
0 -2 -4 -6 -8
-10 -12 -14 -16 -18
Zdroj: Vlastní výpočty
Vidíme nejen velké rozdíly mezi mírou účasti zaměstnanců a OSVČ ve III. pilíři napříč celou populací, ale i pro jednotlivé věkové skupiny. Graf 4 shrnuje průměrné rozdíly mezi zaměstnanci a OSVČ pro čtyři desetileté věkové skupiny. Ve věkové skupině 20 až 29 let nejsou rozdíly v míře zapojení zaměstnanců a OSVČ statisticky významné. U starších věkových skupin je míra účasti OSVČ vždy nižší než u stejně starých zaměstnanců. Rozdíly v míře zapojení jen mírně snižuje očištění o vliv ostatních socioekonomických charakteristik OSVČ a zaměstnanců. Neočištěné rozdíly dosahují 6,9 až 15,5 p. b., očištěné pak 6,3 až 13,9 p. b.
                 -8,7
-9,5
-2,3
 -10,6
-10,4
-8,2
 -13,3
-1,3
 -11,1
 -12,0 -11,9
   hrubé odhady
očištěné odhady
-16,0
   Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv pohlaví, věku, výdělku, vzdělání a rodinné situace.
11
Rozdíl v míře zapojení OSVČ oproti zaměstnancům (p. b.)

   11   12   13   14   15