Page 15 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 15

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 zaměstnanci. Statisticky významné rozdíly mezi úložkami OSVČ a zaměstnanců jsou v nižších příjmových skupinách, kde OSVČ odkládají ve III. pilíři o 1,18 až 1,82 p. b. svých hrubých výdělků více.
Po zohlednění rozdílné socioekonomické struktury zaměstnanců a OSVČ se průměrný rozdíl ve výši úložek zaměstnanců a OSVČ mírně zvýšil z 0,78 p. b. na 0,8 p. b. hrubého výdělku. OSVČ ve čtyřech z pěti příjmových skupin ukládají statisticky významně vyšší úložky než zaměstnanci.
Graf 5: Rozdíly ve výši úložek mezi zaměstnanci a OSVČ
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl průměrné míry zapojení OSVČ oproti zaměstnancům
2,0
1,5
1,0
0,5
0
-0,5
Zdroj: Vlastní výpočty
Rozdíly ve výši úložek jsou statisticky významné nejen při porovnání všech zaměstnanců a OSVČ, ale i při jejich porovnání v pěti desetiletých příjmových skupinách (Graf 6). OSVČ spoří ve všech věkových skupinách větší část svých hrubých výdělků než
podíl výše úložky jednotlivce na jeho výdělku. Osobní a rodinné charakteristiky jsou v roli vysvětlujících proměnných. Relativní výši úložek ve III. pilíři tak v regresi vysvětlují například pohlaví (proměnná žena), věk (sada proměnných pro věkové skupiny), nebo výše příjmů (sada proměnných pro příjmové skupiny zaměstnanců a skupiny OSVČ). Výsledky takto definované regrese se interpretují jako rozdíly v relativní výši úložek jednotlivců ve III. pilíři v procentních bodech v závislosti na jednotlivých osobních a rodinných charakteristikách (vysvětlujících proměnných).
  1,85
1,16
1,22
1,18
1,03
         0,77 0,79
0,93
     OSVČ v 1. příj. kvintilu
OSVČ v 2. příj. kvintilu
OSVČ v 3. příj. kvintilu
OSVČ v 4. příj. kvintilu
0,49
-0,19
OSVČ v 5. příj. kvintilu
očištěné odhady
Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv pohlaví, věku, výdělku, vzdělání a rodinné situace.
hrubé odhady
   13
0,40
   0,13
  OSVČ
Rozdíl v relativní výši úložek OSVČ oproti zaměstnancům (p. b.)   13   14   15   16   17