Page 14 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 14

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Graf 4: Rozdíly v míře účasti mezi zaměstnanci a OSVČ v jednotlivých věkových skupinách
Očištěné údaje vyjadřují procentní rozdíl průměrné míry zapojení OSVČ oproti zaměstnancům
0 -2 -4 -6 -8
-10 -12 -14 -16 -18
Zdroj: Vlastní výpočty
-13,9
(20-29 let)
(30-39 let)
(40-49 let)
(50-59 let)
         -7,2
-6,2
-6,9 -6,4
 -9,4
 -11,7
 -15,5
           hrubé odhady
očištěné odhady
  Pozn.: Z očištěných odhadů je odstraněn vliv příjmu, vzdělání a rodinné situace.
Míra zapojení zaměstnanců ve III. pilíři je tak srovnatelná nebo vyšší než u OSVČ. To platí jak při porovnání zaměstnanců a OSVČ bez ohledu na jejich věk, tak při porovnání OSVČ a zaměstnanců v čtyřech desetiletých věkových skupinách. Rozdíly v míře zapojení OSVČ a zaměstnanců ve III. pilíři tak neodrážejí rozdíly v jejich čistých náhradových poměrech. Starobní důchod z I. pilíře u OSVČ totiž nahradí menší část výdělků než u zaměstnanců, a přesto míra zapojení OSVČ ve III. pilíři je srovnatelná nebo nižší.
Rozdíly ve výši úložek mezi zaměstnanci a OSVČ
Zatímco míra zapojení OSVČ ve III. pilíři je nižší nebo srovnatelná než u zaměstnanců, výše úložek vzhledem k velikosti výdělku je u OSVČ srovnatelná nebo vyšší. To ukazují odhady v Grafu 5.13 V průměru OSVČ spoří o 0,78 p. b. svého výdělku více než
13 Tato a další regrese věnované výši úložek popisují vztah mezi relativní výší úložek jednotlivce ve III. pilíři a jeho osobními a rodinnými charakteristikami. Roli proměnné kvantifikující relativní výši úložek jednotlivce ve III. pilíři plní
 12
Rozdíl v míře účasti OSVČ oproti zaměstnancům (p. b.)

   12   13   14   15   16