Page 12 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 12

domácností. Průměrná výše snížení efektivní daňové sazby díky této slevě je u domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let 5,1 procentního bodu, tedy třikrát více než u bezdětných domácností, kde je průměrné snížení rovné 1,7 procentního bodu. Mezi domácnostmi s jakýmkoli nezaopatřeným dítětem tuto slevu využívá 27 % domácností a průměrné snížení efektivní daňové sazby je 2,3 procentního bodu. Domácnosti s nezaopatřenými dětmi tedy téměř třikrát častěji využívají slevu nanepracující manželku než domácnosti bezdětné. Zgrafu 4 je patrné, že podíl domácností využívajících slevu na nepracujícího manžela klesá u všech typů domácností s výší příjmu, stejně jako vliv slevy na výši efektivní daňové sazby.
Tato sleva tak funguje jako významná podpora domácností s dětmi, zejména domácností s nejmladším dítětem do 3 let, protože ji tyto domácnosti využívají výrazně častěji než domácnosti bez nezaopatřených dětí a díky své výši má tato sleva potenciál výrazně snížit efektivní daňovou sazbu domácnosti.
Graf 4: Podíl domácností s nárokem na slevu na nepracujícího manžela a průměrné snížení efektivní daňové sazby díky slevě za nepracující manželku
 Vliv slevy na manzelku na efektivni danovou sazbu domacnosti
 Podil domacnosti s narokem na slevu za nepracujiciho manzela
                        0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Prumerne snizeni dane v domacnosti
                        0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
10
0
20 40 60 80
05
10 15 20 25
podil domacnosti v %
prumerne snizeni dane v p.b.

   10   11   12   13   14