Page 11 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 11

Jak ukazuje levý panel grafu 3, podíl domácností s nejmladším dítětem ve věku od 1 do 3 let, které mohou využívat tuto slevu, je relativně nezávislý na příjmu domácnosti, s výjimkou vysokopříjmových domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let. Z pravého panelu je patrné, že školkovné je nejvýhodnější pro nízkopříjmové domácnosti, zejména domácnosti v prvním příjmovém decilu.
Graf 3: Podíl domácností s nárokem na školkovné podle příjmového decilu a průměrné snížení efektivní daňové sazby díky školkovnému
 Vliv slevy za umisteni na efektivni danovou sazbu domacnosti
Podil domacnosti s narokem Prumerne snizeni dane na slevu za umisteni v domacnosti
                                     0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
prijmovy decil
domacnosti s detmi
domacnosti s nejml. ditetem od 1 do 3 let
prijmovy decil
domacnosti s detmi
domacnosti s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
Vedle těchto dvou daňových zvýhodnění, cílených přímo na domácnosti snezaopatřenými dětmi, funguje v praxi zejména jako podpora domácností s nezaopatřenými dětmi,5 a zvláště pak těch s nejmladším dítětem do 3 let, sleva na nepracujícího manžela. I když nárok na tuto slevu není podmíněn výchovou dítěte nebo pohlavím daňového poplatníka, v praxi tuto slevu využívají zejména muži, jejichž manželky jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, případně muži, jejichž manželky jsou v domácnosti se staršími nezaopatřenými dětmi. Mezi domácnostmi s nejmladším dítětem od 1 do 3 let tuto slevu využívá 63,1 % domácností, tedy šestkrát více než u bezdětných domácností, u kterých tuto slevu využívá 10,5 %
5 Tuto slevu lze samozřejmě uplatnit u jakékoli domácnosti, ve které je jeden z manželů plátcem daně a druhý manžel nedosahuje dostatečně vysokých příjmů. V praxi tato kombinace kromě zmíněných domácností s dětmi nastane ve větší míře u domácností manželů okolo důchodového věku, kde už jeden z manželů odešel do důchodu a není ekonomicky aktivní, zatímco druhý stále pracuje.
 9
podil domacnosti v %
20 30 40 50 60
prumerne snizeni dane v p.b.
02468
   9   10   11   12   13