Page 13 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 13

Domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let jsou díky využívání těchto třech forem daňových zvýhodnění zatíženy nižší efektivní daňovou sazbou. V případě, že by tyto tři slevy nebyly součástí daňového systému, by daňová zátěž u domácností s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, byla vyšší než u bezdětných domácností u všech příjmových decilů, jak ukazuje i graf 5 níže.
Graf 5: Porovnání efektivních daňových sazeb domácností se slevami a bez slev podle příjmového decilu a přítomnosti dětí
 Efektivni danova sazba domacnosti
 Se slevami
                       0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Bez slev
                       0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
Omezením pro uplatnění těchto nebo ostatních slev, odečitatelných položek a zvýhodnění, na které má poplatník nárok, je však požadavek nezáporného daňového základu a nezáporné daně.6 Jednotlivci s nedostatečně vysokými příjmy tak nejsou schopni využít veškerá zvýhodnění, která jim daňový systém nabízí. Taková situace může nastat buď v případě, kdy je daňový základ před započtením odečitatelných položek nižší než výše odečitatelných položek, nebo je výše daně před uplatněním slev nižší, než výše daňových slev a zvýhodnění. Například, poplatník s nárokem na slevu
6 Jedinou výjimkou z podmínky nezáporné daně z příjmu je zvýhodnění na nezaopatřené dítě, u kterého výše uplatněného zvýhodnění může převýšit velikost daně před slevou a přebytek je pak vyplacen ve formě bonusu. Podmínkou pro získání bonusu je hrubý příjem alespoň 48 000 korun ročně. Maximální výše bonusu je 60 300 korun ročně.
 11
-20 -10
10
-20 -10
10
%
0
%
0


   11   12   13   14   15