Page 15 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 15

Graf 6: Podíl domácností, které plně využijí veškeré slevy a odečty, podle přítomnosti dítěte v domácnosti a příjmu
 Podil domacnosti plne vyuzivajicich veskera zvyhodneni
                   0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
bezdetne s nejml. ditetem od 1 do 3 let
 Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
Daňová podpora domácností s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem ve věku od 1 do 3 let je tedy výrazně ovlivněna dvěma aspekty. Zaprvé nastavením pravidel nároků na jednotlivá zvýhodnění, slevy a odečitatelné položky, zadruhé možností tyto nároky přetavit do skutečného snížení daně.
Na jednu stranu domácnosti s dětmi na rozdíl od bezdětných domácností využívají tři druhy zvýhodnění: zvýhodnění na nezaopatřené dítě, školkovné a v podstatně vyšší míře také slevu na nepracující manželku. Díky těmto zvýhodněním podléhají výrazně nižší efektivní daňové sazbě než bezdětné domácnosti. Na druhou stranu domácnosti s nezaopatřenými dětmi nejsou schopny plně využívat výhod, kterou jim daňový systém nabízí, kvůli podmínce nezáporného daňového základu a daně z příjmu.
Pouhé zvyšování některých ze zvýhodnění zaměřených na domácnosti s dětmi tak automaticky nevede ke zvýšení jejich čistých příjmů, protože velká část těchto domácností má problém veškerá zvýhodnění vyčerpat a přetavit ve snížení daně a tím i zvýšení čistého příjmu. Tento problém vzniká v nejvyšší míře u domácností, ve kterých vychovávají nejmladší dítě ve věku od 1 do 3 let. Z pohledu výše příjmu jsou tímto problémem nejvíce ohroženy domácnosti s nízkými příjmy.
13
0
20 40 % 60 80
100   13   14   15   16   17