Page 18 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 18

superhrubé mzdě vyšší dávky než bezdětné domácnosti v pátém příjmovém decilu. Vysokopříjmové domácnosti s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pobírají vůči své superhrubé mzdě vyšší podporu než 8 horních příjmových decilů bezdětných domácností.
Graf 7: Průměrný poměr sociálních dávek a superhrubých mezd dle příjmu a typu domácnosti
 Pomer socialnich davek a superhrubych mezd domacnosti
                    0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
 bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
5. Celková podpora domácností s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému
Stát finančně podporuje domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pomocí nižšího daňového zatížení nebo vyššími sociálními dávkami. Nižší daňové zatížení domácností s dětmi je výsledkem nižších odvodů daně z příjmu. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění je u bezdětných domácností a domácností s dětmi, respektive nejmladším dítětem od 1 do 3 let, srovnatelné. Průměrná daň z příjmu je u domácností s nezaopatřeným dítětem šestkrát nižší než u bezdětných domácností a u domácností s nejmladším dítětem je dokonce záporná. Kvůli podstatně vyššímu zastoupení pojistného na celkovém daňovém zatížení je i přes výrazné rozdíly v dani z příjmu rozdíl v celkovém daňovém
16
0
50 %
100 150   16   17   18   19   20